Den statliga inkomstskatten betalas av inkomsttagare som har över en viss inkomst, samt juridiska personer. Den årliga summan av den inkomst som ska beskattas av inkomsttagaren brukar skilja sig åt från år till år även om det inte föreligger alltför stora skillnader. Dock talar man om två skiktgränser som vi ska förklara nedan.

Skiktgränser

Man delar upp den procentuella delen av den statliga skatten i två skiktgränser. Det innebär att de med en viss inkomst upp till en viss gräns betalar en viss procent och de som ligger vid den andra gränsen betalar ytterligare lite mer. Vid den första gränsen gäller 20 % och vid den andra ytterligare 5 %.

Summorna

Inkomsten för de två summorna är för närvarande 455 300 kronor för den nedre gränsen och 662 300 kronor för den övre.

  • Statlig skatt betalas enbart av vissa höginkomsttagare
  • Man skiljer på två skiktgränser
  • Den ena gruppen betalar 20 % och den andra 25 %
  • Den övre gränsskatten kallas för värnskatt

Vad är statlig skatt?

Statlig skatt är en skatt som bidrar till att staten ska kunna genomföra vissa ändringar eller öka välfärden inom landet ännu mer. Den statliga skatten betalas som bekant av höginkomsttagare för att underlätta för de fattigaste i samhället så att Sverige fortsätter vara den välfärdsstat som man har varit under lång tid.

Ökat med åren

Den statliga skatten har ökat med åren och den senaste tiden kommer än fler att vara tvungna att betala den statliga skatten. Detta är något som den socialdemokratiska regeringen i samarbete med Vänsterpartiet beslutade under 2017, medans personer med sjuk-och aktivitetsersättning har fått sänkt skatt istället. Givetvis är partiblocken oense om detta.

Direkt skatt

Den statliga skatten beräknas som en direkt skatt. Hos en anställd betyder det således avdrag på lönen medan en egen företagare ska se till att betala in den på egen hand till Skatteverket. Motsatsen är indirekt skatt som betalas in av någon annan än den person som normalt ska stå för den.

Brytpunkter

Det är ofta man hör ordet brytpunkt och vi ska förklara närmare vad det är, om detta har undgått någon. Brytpunkten är den inkomst man kan ha utan att vara tvungen att betala statlig skatt, antingen vid den nedre eller övre skiktgränsen om man lägger till avdraget för den allmänna pensionsavgiften samt grundavdrag.

Brytpunkter vs skiktgränser

Statlig inkomstskattMan kan jämföra brytpunkter med skiktgränser. Men vad är då skillnaden? Ofta används termen brytpunkt mer. Enkelt förklarat kan man ställa upp det enligt nedan.

Förvärvsinkomsten – allmänna avdrag = brytpunkt

Den fastställda inkomsten – grundavdrag = skiktgräns

Pensionärer vid den lägre brytpunkten har de senaste åren fått ett högre grundavdrag och därmed blivit skattelättade.

Historiskt sett

Det är mycket som har hänt med inkomstskatterna sedan 150 år tillbaka. Speciellt brytpunkterna har uppvisat stor variation och fram till 1903 hade vi i stort sett platt skatt i Sverige. De första brytpunkterna infördes detta årtal när en inkomst på 100 ggr en anställds genomsnittslön behövdes för att överkomma den första brytpunkten.