En arbetsgivare ska betala in arbetsgivaravgifter samt sociala avgifter till Skatteverket . Egentligen kan man dela in socialavgifter i två delar – arbetsgivaravgiften samt de sociala avgifterna. Dessa utgör den summa som det kostar att ha en anställd arbetande hos sig. Arbetsgivaravgifterna innehåller vanligen många delavgifter varav de flesta kopplas till socialförsäkringar.

Trygghet på jobbet

Det är således viktigt att den anställde är trygg på arbetet på alla sätt och vis och detta gör man till exempel genom att koppla dem till föräldraförsäkring, sjukförsäkring och pensionssystemet. Den sista delen, den allmänna löneavgiften, är dock bara en skatt som ska betalas in. Arbetsgivaravgiften och socialavgifterna uppgår till 31,42 %.

Socialavgifter sammanfattning

Sociala avgifterDe flesta avgifter som ingår är alltså kopplade till socialförsäkringssystemet och är till för att ge den anställde en så bra arbetsmiljö och levnadsförhållanden som möjligt.

  • Socialavgifter har två delmoment
  • De består av arbetsgivaravgiften samt alla sociala försäkringar och fackavgifter
  • Den procentuella andelen är 31,42 %.
  • De flesta delavgifter är kopplade till socialförsäkringssystemet

Olika försäkringar

Då den större delen av de sociala avgifterna har ett samband med sociala försäkringar ska vi ta en närmare titt på vissa av dem (de som har eget företag måste själva betala in egenavgifter).

Det första är pensionssystemet där arbetsgivaren betalar in allmän pensionsavgift i vanlig ordning samt kanske också en premie till avtalspension/tjänstepension.

Sjukförsäkring

Socialförsäkringssystemet omfattar också de avgifter som ligger till grund för att den anställde ska få sjukpenning och ersättning om en arbetsskada skulle uppstå. Ett sådant system finns i de flesta europeiska länder men varierar i storlek och proportion. I Sverige sköts sjukförsäkringen av Försäkringskassan men det finns också företag som ger privata sjukförsäkringar till de anställda.

Föräldraförsäkring

En annan viktig försäkring som anställda erhåller i Sverige är föräldraförsäkringen. Med den har varje förälder rätt att vara hemma med sina barn under en viss tid, tills barnet uppnår en ålder av 8 år. Det är få länder som har ett sådant genuint föräldraförsäkringssystem som också innebär att båda föräldrarna kan vara hemma.

Avtalade avgifter

Om en arbetsgivare har tecknat kollektivavtal är det inte bara sociala försäkringar som ingår utan även avgifter till fackförbund och liknande. Även avtalspensioner och avtalsförsäkringar är inkluderade. Dessa avtalade avgifter går till speciella pensionspremier samt vissa avtalsförsäkringar som är bra att ha om den anställde råkar ut för sjukdom eller en arbetsskada.

Fackförbunden

De sociala avgifterna som betalas har arbetsgivaren och fackförbunden kommit överens om i kollektivavtalet. Det betyder att man är bunden till ett visst fackförbund och betalar medlemsavgift. Man kan även teckna ett hängavtal mellan en arbetsgivarorganisation och arbetsgivaren själv.

En arbetsgivare kan också åta sig att betala in fackföreningsavgifter för sina anställdas del genom fullmakter.

Vad lagen säger

Oavsett om man som arbetsgivare tecknar kollektivavtal eller inte, så finns det ändå lagar och regler att följa angående de lagstiftade socialavgifterna. Dessa framkommer klart och tydligt i socialavgiftslagen. Det kan dock ske att en arbetsgivare istället betalar löneskatt vilket motsvarar arbetsgivaravgifter eller egenavgifter om man har ett eget företag.