Kommunalskatten kännetecknas av den skatt som ska betalas in till Skatteverket varje månad för att bidra till den hemmahörande kommunens välfärd. Den procentuella andelen kan variera från kommun till kommun men medelskattesatsen uppgår numera till 32,12 %. I sig är kommunalskatten dock platt men blir progressiv i och med jobbskatteavdraget.

Fakta

Förr i tiden bestod kommunalskatten av tre delar – den borgerliga kommunen, landstinget och kyrkan. Sedan år 2000 betalas istället en separat kyrkoskatt. Landstingsskatten är dock fortfarande en del av den kommunala skatten i den mån det finns ett landsting. Gotland är ett sådant exempel där det saknas landsting men där kommunalskatten ändå uppgår till motsvarande belopp.

KommunalskattKommunalskatt sammanfattning

Är man inte med i Svenska Kyrkan ska dock en begravningsavgift betalas. Den gäller alla folkbokförda i Sverige.

  • Kommunalskatt är en skatt som dras från lönen och betalas in till hemmahörande kommunen
  • Skatten består av två delar idag – kommunskatt samt landstingsskatt
  • Kyrkoskatten är numera borta och ersätts av kyrkoavgift för medlemmar i Svenska Kyrkan

Ökning och variation

Den kommunala skatten har ökat med över det dubbla sedan 60-talet. Dock varierar den mycket från kommun till kommun. Den högsta kommunala skatten betalar invånarna i Dorotea kommun i Västerbotten med en procentdel på 35,15 medans man i Vellinge kommun i Skåne stoltserar med landets lägsta kommunalskatt – 29,19 %.

Minskad kommunalskatt

Skattesatser och procentenheter varierar ständigt beroende på sittande regering samt en rad andra faktorer. I Sverige har man på senare tid infört något som kallas jobbskatteavdrag på inkomsttagare för att det ska svida lite mindre i plånboken. Detta dras av innan den skatt som ska betalas in till kommunen är redo för inbetalning.

Jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdraget infördes under Fredrik Reinfeldts regering och räknas av mot den kommunala skatten för dem som arbetar. Detta dras av på lönen av arbetsgivaren precis som alla andra skatter och är bestämt enligt Skatteverkets skattetabeller. Ålder och arbetsinkomst avgör storleken på jobbskatteavdraget. Det är viktigt att veta att detta avdrag endast påverkar kommunalskatten.

Vad går kommunalskatten till?

Precis som det låter går kommunalskattepengarna till olika saker i kommunen man bor i. Det rör sig då främst om skola, vård och omsorg men även andra moment som byggnationer i städerna, kollektivtrafik eller nya kommunala verksamheter som måste finansieras. Allt för att göra kommunerna och omgivningarna så bra som möjligt.

Landstingskatt

Den andra delen som omfattas av kommunalskatten, är landstingsskatten. Dessa skattepengar ska i huvudsak gå till hälso-och sjukvård. Även tandvård ingår i landstingsskatten. Det finns få regioner i Sverige som saknar landsting, Gotland är en av dessa. Därför betalas ingen landstingsskatt där. Den som tar beslut hur hög landstingsskatten ska vara är landstingsfullmäktige.

Hur fördelas skatten?

För att få en bättre hum om hur kommunalskatten fördelas, kan man gå in på respektive kommuns hemsida och läsa igenom informationen grundligt. Där brukar det stå hur mycket pengar av den betalda skatten som går till skola, sjukvård, kollektivtrafik, kultur, parker och allt annat som finns tillgängligt i ens kommun.