När man talar om bruttolön menar man den lön som den anställde får innan den preliminära skatten har dragits av. Lönen efter avdragen skatt kallas nettolön och är det belopp som sätts in på den anställdes konto. Bruttolönen kan skilja rejält mot nettolönen, speciellt i de länder där man betalar högre skatter.

Att betala skatt

Alla som arbetar lagligt i Sverige betalar inkomstskatt. Det är bl.a. den som ligger till grund för det svenska välfärdssamhället. Hur skatten ser ut varierar beroende på kommunen man bor i men det handlar vanligen om mellan 29 – 35 % som dras av från lönen. De som tjänar mycket betalar även skatt till staten.

Bruttolön sammanfattningsvisBruttolön

Bruttolönen omfattar inte bara skatt utan även sociala avgifter m.m.

  • Bruttolönen är den del av lönen som en anställd får innan skatten har dragits av
  • Den preliminära skatten och arbetsgivaravgifterna brukar dras av arbetsgivaren redan innan den anställde får pengarna
  • Den lön som sedan är kvar att leva på kallas nettolön

Vad ingår i bruttolönen?

Allt det som ingår i bruttolönen måste i regel redovisas och vara synligt genom ett lönebesked för den anställde. I bruttolönen ingår ett flertal avgifter: sociala avgifter, arbetsgivaravgifter, preliminär skatt samt alla ersättningar och avdrag som arbetsgivaren gjort under tiden från föregående lön fram till nuvarande lön.

Avgifter

De avgifter en arbetsgivare måste dra av är dels arbetsgivaravgifter samt sociala avgifter. Arbetsgivaravgifterna ligger idag på 31,42 % och är beräknad på lön och skattepliktiga ersättningar.

Sociala avgifter är vad det kostar för exempelvis fackavgifter, försäkringar, premier till tjänstepension osv. De sociala avgifterna är förhandlade mellan arbetsgivaren och fackförbundet om det finns ett kollektivavtal.

Preliminär skatt

Den skatt som en person måste betala och som arbetsgivaren drar av, kallas för preliminär skatt. Den är baserad på den summa en anställd förväntas tjäna under året. Innan skatten är avdragen pratar man om bruttolön. Summan ska meddelas till Skatteverket som sedan räknar ut den preliminära skatten.

Bruttolön på olika löneformer

Oavsett om arbetsgivaren betalar ut månadslön, timlön eller rörlig lön, måste det finnas en bruttosumma som beräknas. Detta är egentligen inte svårt alls utan måste bara beräknas annorlunda beroende på vilken löneform den anställde har. Det kan vara lite krångligt ibland, speciellt att räkna ut timlön, då begreppet heltid inte är självklart.

Timlön

Om dina anställda eller någon av dina anställda har timlön, så är kort och gott bruttolönen den omräknade lönen per timme. Då måste man också veta vilka olika summor i timlön som gäller för olika yrken. Det antalet timmar en anställd brukar arbeta varierar mellan 165 och 173 i vanliga fall.

Provisionslön

Provisionslönen är en rörlig lön och erhålls beroende på hur mycket en anställd har fått sålt, med andra ord hur stor procentuell andel av försäljningen den anställde har lyckats åstadkomma. Provisionslön räknas vanligen som kontant bruttolön och registreras bara med belopp. Avdrag görs även här och preliminär skatt dras av enligt skattetabellen eller med engångsskatt.