När du anställer en person och denne får sin lön, ska du i samband med detta också betala in arbetsgivaravgifter.Avgifterna är ett samlingsbegrepp för olika delar men betalas ändå in som ett totalt belopp till Skatteverket.

Delar

De delar i arbetsgivaravgifterna som betalas in till Skatteverket omfattas av flera huvudsakliga punkter. Dels handlar det om socialförsäkringssystemet som är till för att de anställda ska kunna vara trygga på arbetet. Det kan även röra sig om skattefinansierade fördelar och förmåner. Även pension och sjukförsäkringsavgifter ingår i arbetsgivaravgifterna.

SocialavgifterArbetsgivaravgifter

 

Det kan ibland vara svårt att skilja på socialavgifter och arbetsgivaravgifter. Idag är arbetsgivaravgifter ca 31,42 %. Den är lägre för pensionärer.

  • Alla arbetsgivare måste betala arbetsgivaravgifter för sina anställda
  • Detta gör man genom att fylla i en arbetsgivardeklaration
  • Vissa avdrag kan göras för personer som arbetar med forskning samt om arbetsgivaren arbetar inom ett stödområde.

Skyldigheter som arbetsgivare

Sverige har sedan lång tid tillbaka utvecklats vad gäller arbetarnas trygghet och arbetsgivarna har ansvar att avgifterna betalas in i tid och att alla kostnader är inkluderade. För det första måste man fylla i arbetsgivardeklaration från Skatteverket där man redovisar olika saker i respektive fält. Det handlar om bruttolön, förmåner samt vissa avdrag.

Lämna in deklaration

Som arbetsgivare måste man varje månad deklarera arbetsgivaravgifterna till Skatteverket. Detta kan dock göras digitalt i dagsläget om du motsäger dig en blankett i pappersform. Det finns en rad fält i deklarationen där du måste anteckna all väsentlig information. När detta är klart kan du betala in pengarna till ett skattekonto.

Utbetalning

Det datum som ligger till grund för inbetalningarna för arbetsgivaravgifterna, är den tolfte varje månad. Dock sker det undantag i januari och augusti efter jul och sommarsemestrarna, vilket innebär att datumet flyttas fram till den 17:e istället. Avgifter som går under 1000 kr per inkomstår, behöver inte betalas in.

Lägre avgifter och ersättningar

Det finns faktorer som påverkar att man som arbetsgivare har rätt till ersättningar för arbetsgivaravgifterna eller betalar lägre avgift. Detta kan exempelvis gälla om man får stöd från Arbetsförmedlingen eller om den anställde är över en viss ålder. Pensionärsanställda fordrar i regel lägre arbetsgivaravgift men även där skiljer sig summan åt.

Pensionärer

Om du har anställda som är födda mellan 1938-1951, betalar du bara 16,36 % i arbetsgivaravgifter. För de som är födda innan 1937 eller samma år, krävs enbart 6,15 % i arbetsgivaravgifter. I alla andra fall gäller den procentuella andelen 31,42 % förutom om den anställde har tjänat mindre än 1000 kr i lön under inkomståret.

Nystartsjobb från AF

Arbetsförmedlingen har ett flertal stödprogram för arbetssökande och detta kan även gynna dig som arbetsgivare. Vid exempelvis ”Nystartsjobb” så behöver du inte betala några arbetsgivaravgifter alls under motsvarande tid som den arbetssökande du vill anställa, har varit arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen. Ibland kan det till och med röra sig om dubbel arbetsgivaravgift.