Både arbetsgivare och arbetstagare måste betala skatt. Arbetstagare ska betala skatt på tjänsteinkomsten såsom lön och pension, medan arbetsgivare måste betala in de sociala avgifter och den kommunalskatt som avser varje löntagare, s.k. A-skatt. Som egenföretagare med F-skatt, sköter man båda delarna och betalar in skatterna och avgifterna själv.

Arbetsgivaravgiften uppgår idag till cirka 31,42% av de anställdas respektive bruttolöner. Inom arbetsgivaravgiften gäller även att tänka på alla förmåner som betalas ut till löntagare och vilka som man kan göra skatteavdrag för. Det utgör en preliminär inkomstskatt som betalas in till Skatteverket. Skatteavdraget görs när kontant ersättning betalas till anställda, som t.ex. kostnadsersättning, övertidsersättning o.s.v.

Vad är inkomstskatt?Skatt

Inkomstskatten är den skatt som betalas på varje individs inkomst. Denna skatt är en relativt sen skatteform då denna typ av lönearbete var ovanligt förekommande förr i tiden.  I Sverige betalas skatt på i princip alla inkomster, varav den vanligaste är lön men gäller även pension och sjukersättning samt kapital och vinster.

Den skatt som beräknas sker enligt villkoren och skattesatserna i den kommun man lever i. Skatten som betalas går sedan till kommunerna, landstingen, kyrkan om man är medlem samt staten när förvärvsinkomsten överstiger den så kallade brytpunkten och blir högre. Alla inkomster måste enligt lag, redovisas i den individuella inkomstdeklarationen som skickas in till Skatteverket varje år.

Olika typer av inkomstskatt

Det finns olika former av inkomstskatt i Sverige. De vanligaste man talar om är den kommunala och den statliga men det finns även andra former.

  • A-skatt kallas för anställningsskatt och betalas in av arbetsgivaren
  • FA-skatt är en skatt där arbetsgivaren drar av skatt/arbetsgivaravgifter och företagaren betalar egenavgifter
  • F-skatt där egenföretagaren sköter alla inbetalningar
  • Den kommunala skatten – är proportionell och gäller samma procentsats, oavsett vilken storlek den beskattningsbara personen har
  • Statlig inkomstskatt på 20 % betalas av höginkomsttagare
  • Värnskatt är en 5-procentig skatt som betalas av höginkomsttagare över den övre brytpunkten
  • Skatt på pension
  • Skatt på sjukersättning
  • Skatt på aktivitetsersättning
  • Kapitalinkomstskatt (skatt på avkastning av kapitalinnehav). Kallas också reavinstskatt

Vad är värnskatt?

Värnskatt är den extra lilla skatt på cirka 5 % som en inkomsttagare börjar betala när han/hon får en högre årsinkomst än 662 300 kronor. Detta är således inte den statliga skatten utan ytterligare en skatt som tillkommer. Värnskatten infördes 1995 när 90-talskrisen var i full gång och sedan har man velat avskaffa den.

Dock har detta inte skett och istället har den blivit som en andra del av den statliga inkomstskatten. Idag använder man sällan ordet värnskatt, trots att den finns kvar. Värnskatten betalas vid den övre brytpunkten för inkomsttagare som ligger över den högre skiktgränsen. Idag är den kort och gott en extraskatt som tas ut från höginkomsttagare.

När betalas skatteåterbäring?

Skatteåterbäring kommer i juni, augusti, september eller december.Förr var det endast enstaka tillfällen då folk fick sin skatteåterbäring, men genom internets intåg och den digitala utvecklingen, så kan nu människor som skaffat digital brevlåda, få sina pengar betydligt tidigare. För privatpersoner kommer skatteåterbäringen i april, juni eller i början av augusti (om man deklarerat i pappersform) eller glömt att anmäla bankkonto.

För företagare ter sig datumen olika beroende på vilken företagsform man har och när man får sitt slutskattebesked. En enskild näringsidkare har fyra fasta utbetalningstider –  juni, augusti, september och december. Aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser kan följa andra datum och det datum som medges finns skrivet på skattekontot. Allt beror på vilket räkenskapsår man har.