När en anställd blir sjuk på ditt företag, har denne rätt till sjuklön från och med dag 2 till dag 14 innan Försäkringskassan betalar ut ersättning. Den första sjukdagen betalas dock ingen lön ut eftersom det är en karensdag. Den anställde måste anmäla sig sjuk omgående och efter 6-7 dagar har arbetsgivaren rätt att begära sjukintyg.

Summan

Den summa som sjuklönen avser är 80 % av den anställdes lön. För att den anställde ska ha rätt till sjuklön, ska du också kräva ett sjukintyg. Vanligtvis sker detta omkring dag 7 men du har också rätt till att kräva det tidigare. Underlaget av sjuklönen består av lönen och eventuella andra förmåner.

Sjuklön sammanfattningSjuklön

  • Sjuklön betalas ut från dag 2-14 när den anställde är sjuk.
  • Den första dagen är karensdag och ingen lön betalas ut.
  • Efter ca en vecka begärs ett sjukintyg.
  • Sjuklönen är 80 % av den anställdes lön.
  • Beräkningen sker beroende på lön och andra förmåner som den anställde har.

Bedömning för sjuklön

Du som arbetsgivare har rättigheter vad gäller utbetalning av sjuklön. Genom att kräva ett sjukintyg från den anställde efter ca 7 dagar, kan du bedöma om han/hon fortfarande inte kan arbeta. Detta är en förutsättning för att du som arbetsgivare ska se att allt stämmer och att vederbörande har rätt till sjuklön.

Långtidssjukdom och sjuklön

Om du som arbetsgivare vet att en anställd har det svårt och har lätt för att insjukna på nytt, måste du se till att åtgärder tillsammans med Försäkringskassan vidtas för att den sjuke ska kunna komma tillbaka till arbetet så fort som möjligt. Det kan vara att bygga ramper eller göra arbetsmiljön bättre överlag.

Återinsjuknande med sjuklön

En person som har varit sjuk en tid och sedan kommer tillbaka till arbetet, kan i vissa fall insjukna igen. Personen kanske lider av en svår sjukdom eller har en funktionsnedsättning. Om personen en gång haft sin karensdag och sedan insjuknar igen inom fem dagar, har han/hon sedan rätt till sjuklön från dag ett.

Sjukförsäkran

När den anställde kommer tillbaka till arbetet måste en sjukförsäkran lämnas in. Denna lämnas in skriftligen och i den ska det framgå all väsentlig information om personens sjukfrånvaro. Bland annat ska det framgå att den anställde har varit sjuk och omfattningen av sjukdomen. Med sjukförsäkran kan du som arbetsgivare sedan göra beräkningen för sjuklönen.

Regler

Arbetsgivaren får kräva all information innan sjuklön betalas ut. Framför allt kan en anställd inte kräva sjuklön innan den dagen som sjukanmälan har gjorts. En annan viktig punkt är att full sjuklön endast kan betalas ut om anställningen har pågått mer än en månad. Anställda på kortare tid måste minst ha varit anställda i 14 dagar.

Tystnadsplikt

Det är viktigt att tänka på att du som arbetsgivare har ett ansvar gentemot dina anställda genom att inte yttra något om deras situation till någon annan. Tystnadsplikten gäller således både för sjukförsäkran och sjukintyget som du får av personens läkare. Det är alltså ett krav att denna information stannar mellan er.