Detta bör ske direkt när sjukdomen träder i kraft. Om sjukperioden endast innefattar 1-6 dagar räcker det enbart med att dina anställda informerar dig – inget sjukintyg behövs. Dock kan du kräva det tidigare.

Sjukintyg

Om sjukperioden sträcker sig till 7 dagar eller fler, måste den anställda lämna in ett sjukintyg till dig. Du har också möjlighet att begära sjukintyg tidigare. Sjukintyget är till för att din anställda ska kunna få ersättning under den tid han/hon är hemma. Det är dock viktigt att veta hur reglerna för karensdagar ser ut.

Ersättning vid sjukskrivning

Sjukskrivning

Under sjukperioden kan ersättningen se olika ut. Detta beror på hur länge personen är sjukskriven. Den första sjukdagen är vanligtvis karensdag utan betalning.

  • Sjuklön under dag 2-14 (ca 80 % av lönen)
  • Sjukpenning från Försäkringskassan från dag 14-dag 365 (något lägre än 80 % av lönen)
  • Ytterligare sjukpenning genom ett kollektivavtal

Kompletterande ersättning från facket

Om du har tecknat kollektiv avtal med dina anställda har dessa rätt att få en kompletterande ersättning från dig som arbetsgivare. Ersättningen ligger på 10 % av lönen och sträcker sig upp till sjuklönetaket. Kompletteringen har emellertid att göra med det fack den anställde är kopplat till.

Så ser rehabiliteringskedjan ut

Den s.k. rehabiliteringskedjan omfattas av tre steg.

Det första sträcker sig till 90 dagar då sjukpenning ges ut. Mellan dag 90 – dag 180 får man sjukpenning om man fortfarande inte är kapabel att arbeta. Står man fortfarande inte till förfogande på arbetsmarknaden efter detta, får man fortfarande sjukpenning till dag 365.

Försäkringskassan bedömer

Det är först och främst Försäkringskassan som bedömer huruvida den anställde är i stånd att arbeta. Tidsbegränsningen ser dock annorlunda ut om den anställde har drabbats av en arbetsskada. Om Försäkringskassan anser att personen är för sjuk för att arbeta kan denne få ersättning till olika nivåer ( 100, 75, 50, 25 %)

Fördelar med sjukskrivning för arbetsgivare

Tyvärr finns det få fördelar med att ha en sjuk anställd på arbetet. De fördelar som en arbetsgivare har är att man har nära kontakt med facket och Försäkringskassa som hela tiden kollar upp om den sjuke verkligen inte klarar av att arbeta. Du har också rätt att kräva sjukintyg ganska omgående.

Nackdelar med sjukskrivning för arbetsgivare

Det är aldrig bra när en anställd blir sjuk. Det kostar pengar för företaget och i vissa fall vet man inte när vederbörande kommer tillbaka. I värsta fall kan du bli tvungen att betala ut sjuklön medans du samtidigt måste hitta en ersättare till den sjuke.

Mäns och kvinnors skjukskrivningsvanor

Det är statistiskt bevisat att kvinnor i allmänhet är mer sjukskrivna än män. Detta beror på flera saker men ofta är det stressrelaterat och det har också ofta ett samband med graviditet och negativa påföljder av detta. Det har också att göra med kvinnors sämre psykosociala arbetsmiljö.