Semesterlönen tjänas in under intjänandeåret innan semesteråret tar vid. Detta är lön som ges till de anställda under deras semester. Det antal betalda semesterdagar som den anställde har rätt till beror på både kollektivavtalet och/eller anställningsavtalet. De beror också på hur många dagar som tjänats in under årets tolv månader.

Utbetalning

Semesterlönen betalas ut när den anställde tar ut sin semester. Pengarna är en summa som den anställde har tjänat in under intjänandeåret och som betalas ut samtidigt som semestern infaller. Har den anställda emellertid rörliga lönedelar så måste dessa betalas ut senast månaden efter att semestern avslutats. Semester beräknas alltid i hela dagar.

ReglerSemesterlön

Om anställda har arbetat hela året utan frånvaro, har de rätt till full betald semester. Dock är även viss frånvaro semesterlönegrundande.

  • Vid sjukskrivning upp till 180 dagar.
  • Frånvaro vid arbetsskada.
  • Föräldraledighet upp till 120 dagar eller 180 för ensamstående.
  • För anställda med graviditetspenning upp till 50 dagar.
  • VAB upp till 120 dagar eller 180 för ensamstående.

Beräkning av semesterlön

Som arbetsgivare kan du beräkna semesterlönen enligt två olika modeller. Dels sammalöneregeln och dels procentregeln. Vid den förstnämnda så behåller den anställde sin månadslön och får ett semestertillägg på 0,43 % för varje betald semesterdag. Vid procentregeln får personen 12 % av förfallen lön som tjänats in under intjänandeåret.

Användning

Man beräknar semesterlönen på de 25 dagar som en anställd har rätt att ta ut semester. I vissa fall och i vissa avtal kan detta dock variera. Sammalöneregeln används för fasta löner medans procentregeln främst används för rörliga löner. Om du har en fast anställd med rörliga lönedelar på över 10 % kan procentregeln användas istället.

Procentregeln

Även om man brukar skilja på sammalöneregeln och procentregeln beroende på hur anställningen ser ut, så kan många välja att ändå göra beräkningen utifrån procentregeln. Även här grundar det sig på de 25 semesterdagar men om den anställde mot förmodan skulle ha rätt till fler så måste semesterersättningen ökas med 0,48 % för varje dag.

Avsaknad av semesterlön

För att få full semesterlön under de semesterdagar som tas ut måste den anställde har arbetat hela intjänandeåret i ditt företag. I annat fall har vederbörande rätt att ta ut obetald semester. Grunden är den att den som anställs efter 31 augusti har rätt till fem betalda semesterdagar fram till 1 april.

Obetalda semesterdagar

Dock kan man fortfarande välja att ta ut obetalda semesterdagar om så önskas. En anställd har alltid rätt till semesterledighet även om semesterlönen uteblir. Om detta sker drar du som arbetsgivare av de obetalda semesterdagarna från lönen. Det finns dock regler att följa vilka framkommer i kollektivavtalet om du tecknar ett sådant.

Förskottssemester

En anställd kan också be om förskottssemester. En förskottssemester fungerar som ett ”lån” som betalas tillbaka om den anställde jobbat i mindre än fem år. Om den anställde har jobbat i mer än fem år skrivs dock detta ”lån” av och gäller således inte längre. Detta är viktigt att ha i åtanke.