Semesterersättning är den summa pengar som man tilldelar en anställd som slutar och inte tagit ut en viss semester ännu för året som gått. Det är således ersättning för sparade semesterdagar som ännu inte använts. Semesterersättning betalas även ut till personer med tidsbegränsad anställning istället för en semesterlön. Ersättningen är på ca 12 %.

Tidbegränsad anställning

Det spelar ingen roll hur länge en person har arbetat för ditt företag. Om det rör sig om en dag, en månad eller en hel sommar har personen alltid rätt till semesterersättning. Detta är alltså en laglig rättighet och kan inte förhandlas bort. Ersättningen ska även figurera på lönebeskedet.

Sammanfattning

Semesterersättning

När en semesterersättning ska betalas ut kan skilja sig åt och det ska vi ta upp senare i artikeln.

  • Semesterersättning betalas ut för outtagna semesterdagar
  • Den betalas även ut när en anställd slutar och inte tagit ut all sin semester ännu
  • För tidsbegränsade anställningar ska semesterersättning betalas ut som ett tillägg på lönen

Beräkning av semesterersättning

När semesterersättningen ska betalas ut beror på kollektivavtalet men det normala är att den ska betalas ut så fort som möjligt och senast en månad efter avslutad anställning. Vid korttidsanställning så kan den läggas på lönen som ett tillägg. Semesterersättningen beräknas på samma sätt som semesterlönen genom att använda sammalöneregeln eller procentregeln.

Olika beräkning

För att räkna ut dagarna som en anställd ska ha semesterersättning för så måste man veta hur många dagar som är sparade för den anställde samt hur många outtagna dagar det finns under intjänandeåret och hur många som tjänats in för kommande semesterår. Dagarna beräknas annorlunda om man har ett förskjutet eller ett sammanfallande intjänandeår.

Semesterersättning enligt lag

I slutändan är det alltid kollektivavtalet som avgör hur reglerna ser ut med semesterersättning och om man inte tecknar ett sådant ska semesterersättningen räknas ut enligt den nuvarande semesterlagen. Om en anställd har månadslön är det vanligen sammalöneregeln som används, i annat fall procentregeln som lämpar sig mer till rörliga löner.

Semesterersättning för visstidsanställning

Alla har rätt till semesterersättning men villkoren kan se olika ut om den anställde har arbetat kortare än tre månader och inte kommer att få sin anställning förnyad. Arbetsgivaren kan då välja att betala ut semesterersättningen löpande vid varje löneutbetalning eller ge personen en klumpsumma vid anställningens slut.

Lönespecifikation

Om arbetsgivaren dock väljer att betala ut ersättningen vid varje månadslön måste detta belopp också specificeras på den lönespecifikation som erhålls varje månad. Detta för att se och hålla koll på siffror och se till att allt redovisas som det ska. På detta papper står också allt annat som har med lönen att göra.

Förskottssemester

Observera att om en anställd har tagit ut förskottssemester, så har personen en skuld till dig som arbetsgivare. Denna dras då av från semesterlönen eller semesterersättningen som vederbörande normalt har rätt till. Dock kan bara skulden dras av om den anställde säger upp sig inom fem år, i annat fall avskrivs den.