Den del som ska gå till de anställdas semesterlön och som bör avsättas för varje månad, kallas för semesteravsättning. En arbetsgivare bör regelbundet och löpande göra och bokföra semesteravsättningar så att de stämmer överens med semesterskulden och för att trygga medarbetarnas semesterersättning eller semesterlön. Det är därför mycket viktigt att bokföra denna del.

Bokföring

För att göra löpande semesteravsättningar och för att dessa ska stämma in i slutändan med de summor som de anställda ska få del av, är det av stor vikt att detta sker både i bokföringen samt i löneprogrammet. Det väsentliga är då att båda momenten stämmer överens så att de inte avviker från varandra.

Semesteravsättning sammanfattningsvisSemesteravsättning

Man måste regelbundet stämma av mot bokföring och löneprogram eftersom den verkliga semesterskulden kan bli en annan.

  • Semesteravsättningar är kostnader som ska gå till de anställdas semesterlöner
  • Dessa bör göras löpande och både bokföras och matas in i löneprogrammet
  • Semesteravsättningar görs normalt vid varje enskild lönekörning
  • De bokförs som en kostnad

Beräkning av semesteravsättningar

När man som arbetsgivare sammanställer semesteravsättningar så brukar man gå efter semesterlagens regler. Det innebär att semesteravsättningen är 12 % av bruttolönen. Detta är mycket viktigt att mata in i löneprogrammet. Den som är ansvarig för denna uppgift är den löneansvarige på ekonomiavdelningen, om det finns en sådan på företaget.

För varje individ

Alla semesteravsättningar matas in för varje enskild anställd på företaget. Detta görs med anledning av att få ut alla semesterskulder som arbetsgivaren har gentemot de anställda. Man bör som arbetsgivare alltid göra dessa vid varje lönekörning så att den registrerade semesterlöneskulden ska motsvara den verkliga. Detta är dock inte alltid självklart.

När semesteravsättning inte registreras

Vid somliga tillfällen går det inte att registrera en semesteravsättning. Detta kan hända om en anställd har semesterlönegrundande frånvaro i form av föräldraledighet eller sjukskrivning och då kan heller ingen bruttolön registreras på samma sätt. Här motsvarar heller inte den registrerade semesterskulden den verkliga och därför gäller det att hålla ordentlig koll.

Semesteravsättning för företagare

Det är inte alltid man har anställda på sitt företag, i vissa fall är man egenföretagare med enbart sig själv att tänka på. Det kan röra sig om en enskild firma eller kanske ett aktiebolag och då är det också viktigt att veta om och hur man ska göra semesteravsättningar.

Enskild firma

Om man har enskild firma har man inte den status som en anställd har och har därför inte samma rätt att ta ut semesterlön. Däremot kan man avsätta pengar till ledighet i den mån det finns ekonomiskt utrymme och det är upp till en själv att ta ut den semester som är möjlig.

Aktiebolag

Om man däremot har ett aktiebolag så anses man själv vara anställd i företaget och kan därmed göra semesteravsättningar om man vill. Om du har ett aktiebolag fungerar semesterlönen och semesterskulden precis på samma sätt som om du hade haft en anställd. Du bokför då allt för dig själv som om du vore din egen medarbetare.