Sveriges semesterlag instiftades redan 1938, vilket då bidrog till att anställda hade rätt till två veckors betald semester. Dessa veckor utökades sedan och den semesterlag som gäller i nuläget är den från 1977, varpå vi nu har rätt till fem veckor. I lagen ingår punkter som semesterledighet och semesterlön samt semesterersättning.

Semesterperiod

Semesterlagen ger de anställda rätt till fem veckors semester varav fyra får vara sammanhängande under sommaren. Dock kan ett anställningsavtal också innefatta fler veckor än dessa fem. Om arbetsgivaren vill lägga den långa semestertiden under en annan period än sommarmånaderna, kan förhandling med de anställda ske. Det är dock du som arbetsgivare som har sista ordet.

Semester sammanfattningSemester

  • Idag har anställda rätt till åtminstone fem veckors betald semester.
  • Vissa kollektivavtal skiljer sig från semsterlagen och då gäller avtalets punkter.
  • En anställd har rätt till semesterersättning.
  • Alla ska ha rätt till semester och även om du som arbetsgivare har betalat ut pengar istället för semesterledighet, har arbetstagaren rätt att kräva dig på semesterdagar.

Den anställdes rättigheter

Normalt har en anställd rätt till 25 dagars semester per semesterår. Dock gäller andra regler om den anställde påbörjar sitt arbete efter 31/8. Då har personen bara rätt till fem semesterdagar fram till 31 mars. En person som avslutar anställningen innan han/hon har tjänat in semesterlönen, har rätt till semesterersättning.

Regler semesterdagar

Somliga väljer att spara semesterdagar för att ta ut i ett senare skede. Vanligtvis är det fem dagar som kan sparas, vilka måste tas ut inom fem år. Man kan inte avtala om att ge anställda pengar istället för semester, dock finns det undantag. Man får heller inte tvinga folk att ta ut obetalda semesterdagar.

Ytterligare semesterdagar

I de fall man har säljare som anställda kan ytterligare tre semesterdagar tas ut av dessa. Detta sker då istället för övertidskompensation eftersom säljare har en mycket omväxlande arbetstid. Även vissa tjänstemän har rätt att få fem ytterligare semesterdagar om han/hon själv väljer att arbeta övertid eller beslutar om övertid för andra tjänstemän.

Semesterlön, semesterledighet och semesterår

Den semesterlön en arbetstagare får, är 12 % av den ordinarie lönen under hela det intjänade året. I detta ingår både den vanliga månadslönen, eventuell övertidsersättning samt provision om man har ett sådant arbete. Lönen betalas ut när semestern träder i kraft och under denna tid har den anställde endast rätt till semesterlön.

Semesterledighet

Man skiljer på semesterledighet och semesterlön. Alla anställda har rätt att vara lediga men den som har rätt till semesterlön är den som tjänat in den under intjänandeåret. Anställda kan således ta semester utan lön. En nyanställd kan be arbetsgivaren om en förskottssemester men om personen slutar inom fem år kan arbetsgivaren ta tillbaka den.

Semesterår vs intjänande-år

Ett semesterår löper från 1 april till 31 mars nästkommande år. Intjänande-året är istället det år som inträffade innan semesteråret och där den anställde tjänade in den semesterlön som sedan kan tas ut under semesterledigheten. En anställd som alltså vill ta ut semesterlön måste först ha tjänat in den året innan.