Med tidsredovisning menas den del i ekonomisystemet som ska hålla koll på de anställdas redovisade tider som avsatts till kundbesök, projekt o s v för att sedan omvandla dessa moment till pengar. Detta är ett utmärkt sätt att analysera all operativ verksamhet i företaget för att kunna generera såväl statistik som rapporter.

Analyser

Med en utförlig tidsredovisning får du som arbetsgivare koll på vem som har gjort vad och när detta skedde. Detta ger möjlighet till både kalkyler och analyser som kan komma att bli ytterst användbara för ditt företag. Samtidigt är det en bra metod för att få en generell överblick av de projekt som genomförs i nuläget.

Tidsredovisning sammanfattningsvis

Tidsredovisning

Dessa tidsredovisningar är naturligtvis också kopplade till lön/faktureringar och genom dessa färdigställda analyser kan du direkt koppla samman dem med löneprogrammet.

  • Tidsredovisning ingår i ekonomisystemet och kopplar samman tidsbestämda och operativa händelser till löner och budget
  • På så vis har du en överblick över vad som händer i ditt företag
  • Tidsredovisning är vanligt inom tjänsteföretag

Ett beslutsunderlag

Fördelen med tidsredovisning är att fördela olika aktiviteter över enheter och allehanda uppdrag. Den kan bistå i att driva ditt företag framåt på ett smart och resurssnålt sätt och man kan verkligen säga att tidsredovisningen blir ett beslutsunderlag för hur man ska prioritera och effektivisera olika projekt och uppdrag.

Syfte

Tidsredovisning är både för den interna och den externa verksamheten. Med ett bra system kan kunder faktureras korrekt, samtidigt som det blir ett sätt att kunna styra det egna företaget bättre. Genom att ta sig en titt på tidsredovisningen kan också beslutsfattare avsätta rätt tidsåtgång och visa detaljerade kostnader.

Bearbetande

Det finns egentligen inget regelrätt sätt att hantera sin tidsredovisning, utan detta är något som varje företag måste arbeta fram. Systemet utarbetas utifrån den verksamhet och bransch man arbetar inom och anpassar också framtidens jobb utefter vad som skett i företagets förflutna. Tidsredovisningarnas metoder kan också komma att ändras med tiden.

Hur det går till

Ett tidsredovisningsprogram fordrar att medarbetarna registrerar hur man har disponerat sina möten, tider etc. samt vilka åtgärder som vidtagits. Det finns många olika program att använda sig av men i slutändan är det ändå den anställde som måste se till att redovisningen genomförs. Felaktigt utförda redovisningar kan det göra mer skada än nytta.

Registrera snabbt!

Det som är viktigast att komma ihåg är att tidsredovisningarna ska registreras så snart som möjligt efter avslutat möte eller efter det att en viss åtgärd vidtagits. Ett tidsredovisningsprogram är beroende av korttidsminnet och om registreringarna sker för lång tid i efterhand, blir kvalitén lidande och de verkliga tiderna uppfattas då som uppskattad tid.

Nackdelar

Trots att tidsredovisningar har visat sig innebära många positiva aspekter har en del företag låtit bli att införa dem. Det finns flera anledningar till detta; exempelvis att personalen kan känna sig illa till mods att ha ett sådant ”övervakningssystem”. Motståndet ligger till grund för att man känner sig påhoppad och kontrollerad.