Att arbeta med tidrapportering innebär bättre lönsamhet för företaget. När ett företag åtar sig olika uppdrag är det av största vikt att företaget vet hur man tar betalt för tid som läggs ner på de olika uppdragen. Att använda sig av en lämplig tidrapporteringsmall är bra då det är tid för att fakturera.

Debiteringsalternativ

Programmet man använder sig av bör innehålla olika debiteringsalternativ beroende på om det är statistik eller uppföljningar som ska faktureras.

Att välja ett program som är anpassat efter just dina behov är viktigt och oftast finns det olika program att välja mellan. En del är anpassade efter ”vanliga” tjänsteföretag och ett annat för redovisnings-och revisionsbyråer.

Registrera tider och utlägg

Att kunna registrera in använda timmar samt utlägg ska vara enkelt och tillgängligt via mobilen vilket underlättar om man är på resande fot. Är man på uppdrag hos kunder och behöver kontroll på sina tider enkelt och smidigt är detta viktigt:Tidrapportering

  • Lönsamhet
  • Använd tid
  • Passande program
  • Registrera tider och utlägg
  • Registrera intern tid

Programval

Ett program behöver vara enkelt och överskådligt och det ska vara lätt att hålla reda på vilka timmar som är fakturerade och vilka som är interna timmar. Det ska gärna vara möjligt att tidsredovisa per kund eller per projekt och för olika medarbetare.

Det måste passa ensamföretagare såväl som företag med anställda.

För att kunna hålla ordning på olika projekt och kunder är det bra om programmet innehåller en kalender. Detta ger god ordning på både medarbetare, kunder, timmar, projekt och inte minst resultat. Återkommande uppdrag ska med fördel om dessa kan sparas som standardaktiviteter.

Viktigt är också att det enkelt går att skapa underlag för löneadministrationen.

Att kunna kontrollera underlag till bokföring och löneunderlag är viktigt för att ekonomin ska vara under kontroll. All din tid är värdefull och att kunna rapportera snabbt och smidigt ger tid över till roligare saker. Det är bättre att använda tiden till att öka produktiviteten eller optimera rutiner vilket är viktigare.

Tidrapport

Att införa ett system med tidrapportering är en av de största utmaningarna ett företag ställs inför då detta ofta ses som en extra börda. Tidsrapportering kan oftast kännas som en börda eller övervakning då känslan att chefen vill ha kontroll infinner sig. Chefen bör tydligt klargöra syftet med rapporteringen och förklara att det kräver disciplin.

Att kunna motivera medarbetaren eller sig själv till regelbunden tidsrapportering beror oftast på vilken roll man har i organisationen. Som exempel kan projektledare tycka att det underlättar projekten medan medarbetarna kan använda det hela till att visa varför deadlines inte uppnås.

Ett ekonomiskt argument kan vara att alla timmar som använts för en kund verkligen registrerats.

Detta kan leda till att det blir fler intäkter och ett lönsamt företag i slutändan. Ett lönsamt företag ger ökad chans för tillväxt vilket tryggar mot nedskärningar och på så sätt ger personliga fördelar för alla. Ett personligt argument kan vara att det kan användas i medarbetarsamtal och på så sätt vara till nytta vid personliga mål.