Om du som arbetsgivare tycker att en anställd bör arbeta övertid, så ska du också veta att det finns regler att följa. Dels måste det finnas skäl för att din personal ska arbeta övertid och/eller det måste finnas en skyldighet för arbetstagaren att jobba fler timmar.

Undvik övertid

Det är dock viktigt att veta att övertid helst ska undvikas i den mån det går och allra helst ska begäran om övertid komma från arbetstagaren själv. Det är således bättre att anlita en anställd som själv vill arbeta övertid än att be en tveksam person att ta sig an uppdraget.

Övertid sammanfattningÖvertid

  • Det ska finnas skäl till att begära arbete på övertid.
  • Uppdraget ska helst ges till någon som själv bett om att få arbeta övertid.
  • Om den anställde har godtagbara skäl till att befrias från övertid, kan arbetsgivaren inte hindra personen från detta.
  • Ersättningen för övertid är högre om det innebär obekväma tider.

När får övertid inte tillämpas?

Det finns som sagt regler för hur övertid får användas. En arbetsgivare har inte rätt att kräva övertid av en delvis sjukskriven anställd eller en föräldraledig person som måste ta hand om sina barn. Inte heller anställda som vårdar sina barn ska arbeta övertid. Alla godtagbara förhinder ger befrielse från övertid.

Övertid och gränser

Att be någon arbeta övertid innebär också att man inte får överstiga vissa gränser när det gäller timmar. Man kan inte låta folk arbeta hur länge som helst och regeln är att en anställd inte får arbeta över mer än 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en hel kalendermånad.

Skäl till befrielse från övertid

Även om en anställd har gått med på att arbeta övertid så har en arbetsgivare inte rätt att neka den anställde befrielse från jobbet om denne inte har fått rimligt med tid till att hitta någon som tar hand om barnen eller om begäran har skett med alltför kort varsel.

Lön vid övertid

Arbetstidslagen är till för att reglera den anställdes timmar på arbetet. Om en person på ditt företag arbetar övertid ska denne självklart ha ersättning. Om timmarna dessutom sker på obekväma tider som helger eller nätter måste timlönen också vara högre. Dock kan ersättningen också ges i form av kompensationsledighet.

Ob-ersättning och övertid

Många anställda arbetar på obekväma arbetstider såsom kvällar, nätter eller helger. Den lön som då betalas ut kallas för ob-ersättning och brukar också variera utifrån det kollektivavtal som har tecknats. Övertidsersättningen brukar ligga snäppet högre än ob-ersättning men det viktiga är att veta att den anställde inte kan få både ob-ersättning och övertidsersättning.

Vanlig kompensation för övertid

I de flesta fall betalas övertidsersättning ut i pengar. Summan av ersättningen beror på kollektivavtalet men vanligast är det att man delar månadslönen på 94 för varje timme av genomfört arbete. Efter kl. 20 på kvällen eller vid helger blir dock ersättningen högre. Då delar man ofta lönen på 72 istället.