Ordet frånvaro kännetecknar den tid då en anställd inte är på arbetet men borde ha varit där. Frånvaro kan ske lovligt men också olovligt när den anställde helt enkelt inte dyker upp till sitt pass eller under en vanlig arbetsdag utan att meddela arbetsgivaren. Ibland kan detta vara en grund till uppsägning.

Lovlig frånvaro

En anställd kan ha fått lov att vara frånvarande från arbetet. Det kan till exempel gälla sjukfrånvaro när personen är sjuk och då också anmält sig sjuk. Det kan även innebära att en gravid kvinna är på föräldrautbildning på Mödravårdscentralen eller att man har fått gå ifrån för att gå till tandläkaren etc.

Frånvaro sammanfattningFrånvaro

Ett annat ord för lovlig frånvaro är ledighet och kan tas ut vid överenskommelse med arbetsgivaren.

  • Man skiljer på lovlig och olovlig frånvaro
  • Lovlig frånvaro kallas också ledighet
  • Olovlig frånvaro kan vara grunden för uppsägning
  • En anställd som inte meddelar sin frånvaro bidrar till att arbetsgivaren måste vidta åtgärder samt kolla upp anledningen till frånvaron

Åtgärder vid frånvaro

De anställda kan missköta sig på olika sätt, exempelvis genom att vara olovligt frånvarande. När en anställd inte meddelar anledningen till frånvaron har du som arbetsgivare skyldighet att ta reda på varför. Dels måste du ansvara för att detta inte händer i fortsättningen men också göra en utredning om varför det sker.

Frånvaron fortsätter

Om du som arbetsgivare har vidtagit alla åtgärder som krävs för att få personen att upphöra med sin misskötsel och frånvaron fortsätter, har du faktiskt rätt till att säga upp vederbörande. Dock kan detta inte ske med en gång utan du måste som sagt ha gjort allt du kunnat först.

Uppsägning

Tänk på att man inte kan säga upp någon om frånvaron har skett vid enstaka tillfällen och personen sedan har kommit med en godtycklig förklaring. En anställd som däremot har varit borta utan grund i minst två veckor kan bli uppsagd, men du bör ha gjort vad du kan för få kontakt med den anställde först.

Skyldigheter för anställda

Man kan tycka att anställda har rätten på sin sida i det mesta men man ska även veta att de också har skyldigheter. Detta gäller framför allt frånvaro och skyldighet att meddela sin chef om något händer. En anställds skyldigheter står också angivna i anställningsavtalet och ska därmed följas.

Fem skyldigheter

Ett vanligt anställningsavtal innefattar vanligen fem skyldigheter som de anställda har att följa. De ska vara lojala, de ska samarbeta, de ska utföra arbete, de ska följa alla ordningsföreskrifter och de ska också följa alla säkerhetsföreskrifter samt använda de skyddsanordningar som arbetsgivaren har satt upp. Olovlig frånvaro bryter mot flera av dessa punkter.

Ledighet

En anställd har rätt till att ta ledigt men det ska alltid ske i samförstånd med arbetsgivaren och personen måste alltid meddela i tid när denne ska vara ledig. Detta är en skyldighet. Enligt anställningsavtal och kollektivavtal framgår det vilka former av ledighet som är lovliga. Frånvaro kan både vara planerad och oplanerad.