Att arbeta flextid innebär att man har en viss tid som ska arbetas men att det finns en flexibilitet på när arbetet ska utföras. Det kan vara så att man har ett spann på några timmar på morgonen när arbetet bör påbörjas och ett liknade spann på eftermiddagen när arbetet ska slutföras.

Arbetstid med flex

Flex-arbete kan också innebära färre dagar i veckan eller månaden bara antalet timmar blir det korrekta för vad arbetsgivaren avsatt.

Undersökningar visar dessutom att flextid ger gladare, nöjdare och mer produktiva medarbetare.

Medarbetare med denna frihet att själv kunna bestämma sina arbetstider gör inte bara att de blir nöjdare utan de arbetar också intensivare.

Sammanfattning

En sammanfattning av fördelar med flex-arbete skulle kunna sammanfattas med:

Flextid

  • Nöjdare medarbetare
  • Effektivare medarbetare
  • Produktionen ökar
  • Frihet under ansvar
  • Mindre stress
  • Större lojalitet

Att vara anställd med flexibel arbetstid ger inte bara nöjdare och gladare anställda. Den största vinsten kan vara att den personliga stressen minskar samt att lojaliteten gentemot arbetsgivaren ökar.

Flex-hantering

Hantering av flex

Genom att använda sig av flexibel arbetstid minskar företaget all tidskrävande hantering av medarbetarens lådbokföring och excell-registrering. Man kan använda sig av ett program som automatiskt uppdaterar och registrerar flextids-saldo med max. och min. gränser för all löpande tid. Här kan även ett visst värde få överföras till nästa löneperiod.

Användning av flextid

Att använda sig utav flextid förutsätter att det finns en ömsesidig respekt mellan arbetstagare och arbetsgivare samt ett förtroende. Även de fackliga organisationerna måste vara informerade och samarbetsvilliga.

Kvalitén på arbete och servicenivå får inte påverkas av flextid, inte heller att den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön försämras. Regler gällande övertid får inte påverkas negativt.

Flextid i praktiken

För att få detta att fungera väl krävs planering och samverkan i de olika arbetslagen som påverkas.

Det yttersta ansvaret har ansvarig chef vars uppgift är att följa upp samt stämma av alla flextids-saldon och eventuell övertid tillsammans med medarbetaren. Flextid kan exempelvis användas till tillfällen du behöver gå tidigare en timme eller två.

Använda flextid

Många använder flextid på sommarhalvåret för att kunna utnyttja ljuset bättre. Att kunna ta ut flextid ska i normala fall göras inom flextidsramen. Det brukar vara så att man tar ut halva eller hela dagar och oftast krävs det att chefen beviljar att man tar ut ledigheten som då är flextid.

Flextid versus övertid

Om man inte kan ta ut sin flextid på grund av för mycket arbete talar man inte längre om flextid utan om övertid.

Ett arbete som man styr över själv där arbetsbelastningen är normal är flextid ett bra redskap, men när det blir för mycket arbete pratar man inte längre om flextid utan övertid.

Ersättning

Dessa timmar ska inte bytas timme mot timme utan här ska arbetsgivaren ersätta med 1,5 eller 2 gånger den arbetade tiden.

I kollektivavtal framgår det tydligt att övertid ska vara beordrad i förväg eller godkännas i efterhand för att den ska kunna räknas som övertid, och givetvis handlar detta om förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare.