ArbetstidsregistreringAtt registrera sin arbetstid är av största vikt för att man ska kunna få ersättning i form av lön.

Det finns en glasklar arbetstidslag men den går som så mycket annat att förhandla bort.

Att arbeta hemifrån eller från kontor har både för-och nackdelar, och gränserna för hur detta ska hanteras har blivit allmänt suddiga.

Frihet under ansvar

Många anser att det ger frihet under ansvar och att effektiviteten ökar när friheten blir större.

Andra tycker att det är svårt att sätta gränser för hur och när arbetet ska utföras.

En ny anställning betyder att det är viktigt vad som förväntas vad det gäller arbete från hemmet eller från kontoret.

Tydliga regler

Det är också viktigt att ha förhållningsregler kring förväntningar gällande redovisning av arbetsuppgifter. Utan tydliga regler kommer det tveklöst leda till problem, och det finns en del fall där anställda förlorat arbetet på grund av otydligheter gällande arbetstidsregistrering.

  • Tydliga skriftliga regler
  • Förväntningar på utfört arbete
  • Tydlighet gällande arbetstider och arbetsuppgifter
  • Tydlighet gällande övertidsarbete

Givna instruktioner

Finns det inga givna instruktioner blir det också svårt för både arbetsgivare och arbetstagare att bevisa om fel har begåtts vid en eventuell tvist.

Anser arbetstagaren att man sköter sina uppgifter så finns det fortfarande en del saker som kan verka självklara för en del och helt otillåtet för andra.

Oskrivna regler

En lag som reglerar arbetsuppgifter under arbetstid är ännu inte uppfunnen, och utan tydliga instruktionerna kan man anse att friheten är större. Det finns oskrivna regler gällande att göra något olagligt eller något som skadar företaget. Privata samtal, surfande på Facebook eller privata bankärenden på arbetstid är exempel på sådant som kan hamna i gråzon.

Stämpelklocka

Att använda sig av stämpelklocka är det många företag som gör och självklart finns det både för- och nackdelar. Med stämpelklocka finns risker med att fuska i typ av in- och utstämpling av arbetskamrater.Fria arbetstider mottages för många som en bra lösning av den enkla anledningen att det är lättare att få ihop privatlivet med arbetet.

Sätta egna gränser

Om man som person har lätt för att sätta gränser och stänga av sin dator och mobil när arbetsdagen är slut är det en klar fördel med arbete hemifrån. Är man däremot en person som planerar sin egen tid illa, eller har svårt att säga ifrån så kan det leda till stress.

Risk för övertid

Risken bland dessa människor är inte att de jobbar för lite utan snarare tvärtom, att en 40-timmarsvecka blir en 50-timmarsvecka. Stämpelklocka eller tidrapporteringssystem spelar inte så stor roll bara man kan vara med och påverka sin arbetstid. Att jobba för en stämpelklocka har sitt ursprung i England och började användas i slutet av 1800-talet.

Personalliggare

Den har funnits i generationer och sett till att arbetstiden skötts både vad det gäller sen ankomst eller för långa raster. Med detta har naturligtvis fusk utvecklats och den vanligaste metoden har då varit att stämpla åt varandra. Av detta har det utvecklats personalliggare som kan vara av elektronisk variant eller en fysisk bok.