ArbetstidskontoAlla anställda ska ha ett arbetstidskonto som arbetsgivaren ska upprätta. Till detta konto ska det avsättas ett belopp som motsvarar 2,64% av lönesumman (2017). Detta beräknas per kalenderår och underlaget är alltså den lön som utbetalas under kalenderåret. Beloppet kan sedan tas ut och det kan användas som betald ledig tid eller som en deltidspensionspremie.

15 februari

Senast den 15 februari året efter ska information om beloppets storlek delges till den anställde. Man kan också använda den till kontant ersättning. Vidare ska sedan den anställde meddela arbetsgivaren senast den 28 februari om hur denne tänker utnyttja avsättningen. Detta ska göras skriftligen för att i möjligaste mån undvika missförstånd.

Livsmedelsavtalet

Om arbetstagaren inte har några särskilda önskemål kommer beloppet att betalas ut som en deltidspensionspremie. Varje år har den anställde möjlighet att välja ett av de tre alternativen. Information om arbetstidskonto finns i fjärde bilagan om Allmänna anställningsvillkor då det gäller tjänstemän och i Livsmedelsavtalet bilaga C om att individuella arbetstidskonton ska inrättas för alla anställda.

Olika tillämpningsregler

Alla regler som satts upp är översiktliga vilket har gjort att det utarbetats olika tillämpningsregler som ska underlätta hanteringen av arbetstidskontot. Det finns blanketter framtagna för att underlätta för arbetsgivaren. Syftet med att inrätta ett arbetstidskonto är dels att förkorta årsarbetstiden via betald ledig tid eller att förkorta livsarbetstiden genom utnyttjandet av deltidspensionspremien.

Lokala överenskommelser

Det finns möjlighet att träffa lokala överenskommelser om att tillämpa andra regler om man har andra idéer gällande denna premie. Arbetstidskontot löper i kalenderår från den 1 april till den 31 mars precis som semesteravsättningen. Det finns regler som ska tillämpas gällande arbetstidskonto (såvida inget annat är överenskommet).

Regler

Individuella arbetstidskonton ska upprättas för alla anställda och till varje arbetstidskonto ska ett belopp motsvarande 2,64% av kalenderårets lön utbetalas. I löneunderlaget ska ingå lön, lönetillägg och eventuella ersättningar.

När arbetstagaren gör sitt val angående uttag av arbetstidsersättningen är det viktigt att tänka på att endast ett alternativ kan användas och det går inte att kombinera.

Fritt att välja

Det är fritt fram att välja annorlunda året efter.

När man väljer uttag av betald tid gäller antalet timmar för heltidsanställda. Har man en deltidsanställning eller påbörjat sin anställning under kalenderåret görs en reducering av antalet timmar. Detta gäller även för de som haft obetald ledighet eller annan frånvaro.

Tid på kontot

Den lediga tiden man arbetat ihop på arbetstidskontot får användas efter överenskommelse mellan den anställde och arbetsgivaren. Ledighet ska beviljas såvida inte det medför stora problem för arbetsgivaren. Väljer man att inte ta ut ledigheten utan att använda den i pensionssyfte så kan man välja att få en högre pension eller en tidigare pensionsgång.

Fora

Fora är det företag som förmedlar rätt premie till rätt pensionsförvaltare beroende på vilka som den anställde valt att anlita när det gäller avtalspensionen SAF-LO.

Alla avgifter som har med denna förmedling att göra betalas av arbetsgivaren. 30 april är den sista dagen som man kan rapportera in på arbetstidskontot som arbetsgivare.