ArbetsschemaAtt skapa ett schema på en arbetsplats gällande de anställdas arbetstid regleras i kollektivavtal som gäller på en arbetsplats.

Man utgår som arbetsgivare från att den anställde ska arbeta de timmar som denne är anställd.

Som arbetsgivare har man möjlighet att lägga ett schema så den anställde jobbar mer vissa veckor och mindre vissa.

Heltid

Den genomsnittliga arbetstiden ska stämma överens med det anställningskontrakt som du erhållit. Något som är viktigt att ha koll på är att arbetstiden per dag inte får överstiga 9 timmar om du arbetar heltid, och 5 timmar för deltidsanställda, vilket i praktiken innebär att du som heltidsanställd inte kan erhålla ett schema som överstiger 50 timmar.

Mer tid

Om du arbetar deltid och är intresserad av att arbeta fler timmar än det är det din egen skyldighet att själv anmäla detta till arbetsgivaren. För att det inte ska ske några missförstånd är det klokast att göra detta skriftligt så att det inte missas när och om det blir aktuellt med uppökning i arbetstid.

Heltid i butik

Som deltidsanställd har du företräde på de timmar som blir lediga, och detta tills du har kommit upp i heltid.

Dock krävs det att du har tillräckliga kunskaper och kvalifikationer.

Att arbeta heltid i butik innebär att du jobbar 38,25 timmar, vilket beror på att schemat inte tar hänsyn till helgdagar och lovdagar.

Rätt till rast

Är man anställd i kassan i en butik, och det innebär att man har kassatjänst har man rätt till en rast efter fem timmars arbete.

När det är förändringar i schemat och kollektivavtal gäller kan arbetsgivaren ändra ett schema med en månads framförhållning, och om kollektivavtal saknas är det två veckor som gäller.

OB-ersättning

Är man deltidsanställd och man får chansen att jobba fler timmar utgår inte övertid förrän man jobbat ihop till heltid, vilket är 38,25 timmar i butik och 40 timmar som vanligt anställd. Upp till en heltid kallas ”övertiden” för mertid och ersätts med vanlig timlön.

Man har samma rättigheter som alla andra vad det gäller OB-ersättnig.

Enformighet

Att vara anställd i utgångskassa gäller regeln att man får sitta max 4 timmar och därefter har man rätt till andra arbetsuppgifter eller paus.

Är det ett väldigt enformigt kassaarbete gäller max 4 timmar per dag och max 20 timmar per vecka.

Det finns en del undantag för deltidsanställda att ta hänsyn till.

LAS

Om man som anställd har en tidsbegränsad anställning finns det inga regler som på något sätt

ger förtur till en eventuellt ledig tjänst. Den enda regel som finns om man åberopar Lagen om anställningsskydd (LAS) så har arbetsgivaren skyldighet att informera om lediga tjänster till de anställda som har en tidsbegränsad anställning.

Tidsbegränsad anställning

Denna regel har tillkommit för att alla som har en tidsbegränsad anställning ska få samma möjlighet som alla andra att söka den lediga tjänsten. Detta behöver inte vara så komplicerat utan behöver bara gå ut som allmän information till samtliga på arbetsplatsen. Däremot har de inte större rättighet än någon annan.