En övertidsersättning betalas ut till anställda som har arbetat övertid i någon mån. Det är viktigt att reglerna för övertidsersättning följs. Har man som företagare tecknat ett kollektivavtal så brukar det klart och tydligt framkomma, i annat fall måste man förhandla om detta med sina anställda så att alla parter blir nöjda.

Övertidsersättning och ob-ersättning

Övertidsersättning ska inte förväxlas med ob-ersättning, som innebär ersättning för arbete under obekväma tider. En anställd kan inte bli betald för båda även om övertiden skulle ske under obekväma tider. Det är då alltid övertidsersättningen som kommer först och denna summa är också högre än ob-ersättningen i allmänhet.

ÖvertidsersättningÖvertidsersättning sammanfattning

Om man betalar ut övertidsersättning så måste arbetet antingen vara beordrat innan det börjar eller godkännas i efterhand.

  • Övertidsersättning är ersättning för arbete på övertid
  • Man kan inte begära både ob-ersättning och övertidsersättning
  • Övertidsersättningen är högre än ob-ersättning
  • Ersättningen betalas ut före och/eller efter utfört arbete per dag och alltså inte i samband med månadslönen

Kategorier

Precis som ob-ersättning så blir man betald utefter tidpunkt och kategori. Det finns huvudsakligen två sådana. Den vanligaste är vardagskvällar fram till kl. 20 och då brukar man dela månadslönen med 94 för varje enskild timme för att få ut själva ersättningen. Man multiplicerar alltså månadslönen med antalet timmar och delar det med 94.

Andra kategorin

Den andra tidskategorin gäller om övertiden sker efter kl. 20 på vardagskvällar samt helger. Om detta är fallet så multiplicerar man månadslönen med antal timmar och delar hela summan med 72 istället. Resultatet blir då en aningen högre summa än föregående kategori. Inom alla kategorier kan man också välja att få kompensationsledigt istället för pengar.

Kompledigt

Man har som anställd rätt att ta ut kompensationsledigt istället för pengar om man hellre vill det. Kompledigheten motsvarar 2 timmars ledighet för varje arbetad timme. Detta måste dock arbetsgivaren och den anställde komma överens om först. Det är emellertid viktigast att alltid kika i kollektivavtalet för att få en hum om vad som gäller.

Regler för övertidsersättning

Förutom de kategorier som vanligen står till förfogande, så finns det även andra regler att tillämpa vid övertid. Detta kan exempelvis gälla timavlönade anställda. En person som är timanställd och arbetat övertid får övertidsersättning när antalet timmar i månaden som räknas som en heltidstjänst har uppnåtts, vilket är ca 165 timmar.

Deltidsanställda

Om du som arbetsgivare har deltidsanställda på företaget som arbetar fler timmar än vad som förväntas, så räknas detta först som mertidsersättning. Övertidsersättningen börjar först att gälla när vederbörande har arbetat sig upp i samma antal timmar som motsvarar heltid och då har personen rätt till övertidsersättningen. Mertidsersättningen är lite lägre än övertidsersättning.

Beordran

En anställd kan inte bara bestämma sig för att hur som helst arbeta övertid utan sin arbetsgivares tillstånd för att sedan kräva ut ersättning. Övertiden måste vara beordrad av arbetsgivaren först. Om det inte är en chef som beordrat övertiden så räknas det som övertid endast om detta godkänns av en sådan i efterhand.