Om man betalar ut månadslön till sina anställda betyder det att de får sin lön en gång i månaden, i Sverige oftast den 25:e. Detta är med andra ord ersättning för det arbete som har gjorts under den föregående månaden eller den innevarande. Vilken nivå lönen bör ligga på bestäms av en rad faktorer.

Brutto-och nettolön

Om man använder begreppet bruttolön, innebär det att det är den lön som existerar innan preliminärskatt har dragits av från summan. Motsatsen till detta är nettolönen som är den kvarstående lönen när man betalat skatt på den. Det är endast nettolönen som den anställde ser på sitt bankkonto.

Månadslön sammanfattning

Månadslön

Det är mycket som följer med månadslönen, såsom lönebesked, löneregistrering samt alla skatter och avgifter.

  • Månadslönen betalas ofta ut den 25:e varje månad
  • Arbetsgivaren kan bestämma att betala ut lön under antingen innevarande månad eller under nästkommande månad
  • Månadslön före skatt heter bruttolön, månadslön efter skatt kallas nettolön
  • Utbetalningsdag framgår av anställningsavtalet samt kollektivavtalet

Utbetalning av månadslön

Utbetalningsdagen för månadslönen framgår alltid av det kollektivavtal som arbetsgivaren tecknar med den anställde, samt i anställningsavtalet. I Sverige brukar månadslöner vanligen betalas ut den 25:e varje månad men det finns ingen lag som säger att det måste vara så. Hur det är formulerat i anställningsavtalet har också betydelse.

Utbetalning vid helgdag

Ibland kan det hända att utbetalningsdagen av månadslönen infaller en helgdag eller röd dag. Detta betyder att inga banker har öppet och pengarna kan då inte komma in på kontot. Om det står ”senast den 25” i avtalet ska utbetalningen ske bankdagen innan och står det endast ”den 25”, kan lönen betalas nästkommande vardag.

Vilken månad avser lönen?

De flesta arbetsgivare betalar ut månadslönen i slutet av samma intjänandemånad, dvs lön för arbete i januari betalas ut den 25 januari. Andra arbetsgivare kan också välja att göra utbetalningen efter intjänandemånad och de anställda får då lönen månaden efter. Detta är t.ex. vanligt hos kollektivanställda medan tjänstemän erhåller lön för samma månad.

Vad ingår i månadslönen?

Det är en mängd avgifter, ersättningar m.m. som kan ingå i en månadslön. För det första måste en arbetsgivare betala arbetsgivaravgifter och sociala avgifter samt preliminärskatt för det arbete som utförts. Månadslönen består av grundlönen samt andra delar som tjänstepension, intjänad semester och i vissa fall även andra rörliga delar.

Rörliga delar

Om anställda utför annat arbete utöver grundlönen som exempelvis ger provision eller bonus, så kommer dessa ersättningar också ingå i månadslönen. Har den anställde arbetat övertid ska även en övertidsersättning ingå, om personen hellre vill ha ut det i pengar istället för kompensationsledighet. Det kan också förekomma ob-ersättning för arbete på obekväma arbetstider samt fackföreningsavgift.

Redovisning

På det belopp som månadslönen avser, ska arbetsgivaren alltid redovisa vad den anställde har gjort samt vilka tillägg som gäller. Förutom detta ska arbetsgivaren betala in arbetsgivaravgifter och ibland även betala in preliminärskatt enligt den skattetabell som gäller för personen i fråga. Den lön som då kvarstår efter preliminär skatt är nettolönen.