När en arbetsgivare tecknar kollektivavtal så kan man som anställd vara säker på att man får en korrekt levnadslön samt att allt annat som föräldraledighet, tjänstepension och semester är inkluderat. För den anställde innebär det då att egentligen bara komma överens med arbetsgivaren vad man ska ha i lön.

Minimilön

Om du som arbetsgivare har tecknat kollektivavtal så betyder det att det finns en minimilön att rätta sig efter. Med andra ord, en lägsta lön som gör det möjligt att leva korrekt. I olika kollektivavtal kan denna lägsta fastställda lön variera men den finns åtminstone alltid där för att ge de anställda trygghet.

Lön kollektivavtal sammanfattningKollektivavtal lön

Lönerna förhandlas fram mellan fackförbunden och arbetsgivarna själva.

  • Lönen som framkommer i ett kollektivavtal är alltid satt utifrån bransch
  • Denna fastställs genom förhandlingar mellan arbetsgivare och fackföreningar
  • Det finns en minimilön med en nedre gräns som inte får underskridas
  • Ingen statlig inblandning sker när en lön sätts

Lönen bestäms av arbetsmarknaden

Minimilönen bestäms dock inte av staten enligt lag, utan av den arbetsmarknad som företaget omfattas av. Om man inte tecknar kollektivavtal men ändå vill ge sina anställda en juste minimilön, kan man således studera grundlönerna för olika branscher och jämföra. Andra länder kan ha lagstadgade minimilöner men i Sverige är det annorlunda.

Andra begrepp

Eftersom så många som hela 90 % faktiskt omfattas av kollektivavtalen, så har man satt en viss standardnivå på minimilönerna. Man brukar dock benämna minimilönen med andra begrepp som lägsta lön, grundlön eller ingångslön och denna påverkas av ålder, utbildning och erfarenhet. Denna lägsta lön är främst till för den som är ny på arbetsmarknaden.

Lön historiskt sett

Dividerandet om löner och justa villkor för arbetare har varit på tapeten sedan början av 1900-talet. Dock uppstod de första kollektivavtalen redan i slutet på 1800-talet. Den s.k. decemberkompromissen mellan SAF och LO 1906 blev en isbrytare vad beträffar arbetarnas rätt att organisera sig och arbetsgivarnas rätt att kunna leda på ett organiserat vis.

Löneförhandling med kollektivavtal

En nyckelpunkt inom kollektivavtalen beträffande lön är att när en anställd som är ny har skaffat sig mer arbetserfarenhet och fått mer ansvar, klättrat i svårighetsgrad m.m., så ska den individuella lönesättningen ta form. Om inte du som arbetsgivare tar tag i detta så kan du få problem med facket och missnöjda anställda.

Löneavtal

Om du tecknat kollektivavtal med en fackförening så finns det också information om löneavtal. I ett löneavtal kan det bl.a. stå vad som gäller vid löneökning och hur ett lönesamtal ska gå till samt att man som anställd har rätt till ett sådant med jämna mellanrum. I ett lönesamtal diskuterar arbetsgivaren och den anställde lönen.

Lönesamtal

Det som sker under ett lönesamtal är att du och den anställde talar om hur ni ser på utvecklingen samt ger era synpunkter på framtiden. Hur tycker ni att det går? Är båda parter nöjda? Vad förväntar sig den anställde av lönen o s v. Det är mycket viktigt med en konstruktiv dialog i dessa fall.