Föräldrapenning ingår i det samlingsbegrepp som vi kallar föräldraförsäkringen. Den omfattas av föräldrapenningen, mammaledighet, pappaledighet och rätten till en förkortad arbetstid när man har barn. Föräldrar kan få föräldrapenning i sammanlagt 480 dagar för varje enskilt barn fram tills barnet är 8 år. Vid gemensam vårdnad delar föräldrarna på de dagar som det innefattar.

Inkomstgrundande

Inkomsten för föräldrapenningen är individuell och grundas på personens inkomst de första 390 dagarna. Miniminivån är dock 180 kr per dag. De resterande 90 dagarna får föräldrarna max 180 kr per dag, alltså minimibeloppet, oavsett inkomst. Beloppet som avser föräldrapenningen är 80 % av lönen och brukar bli på samma nivå som sjukpenningen.

Regler

Föräldrapenning

Alla ska ha rätt till föräldrapenning men det ligger ändå ett antal regler bakom.

  • Man måste vara barnets riktiga förälder eller ha vårdnad om barnet.
  • Man får föräldrapenning för att vara hemma med barnet istället för att arbeta eller studera.
  • Barnet måste bo i Sverige eller inom EU.
  • Föräldern måste vara försäkrad i Sverige.

Arbete och föräldrapenning

Om du som arbetsgivare har anställda som arbetar deltid och som ska bli föräldrar, kan dessa eller denne ta ut föräldrapenning för de timmar de inte arbetar. En person kan ta ut hel, halv, 1/4, 3/4 eller 1/8 föräldrapenning och han/hon har rätt att göra det tills barnet fyller 8 år.

Överlåtelse

En person kan välja att överlåta en stor del av föräldrapenningen och ledigheten åt den andra föräldern om så önskas. Dock är 60 dagar avsedda för var och en av föräldrarna. Om en förälder dock har ett yrke som kräver mycket tid och vill arbeta mer, så kan denne ge upp en stor del av föräldrapenningen.

Kvinnor och mäns rättigheter

Gravida kvinnor har rätt att avstå från arbete fr.o.m. 60 dagar innan förlossning. Hon har också rätt att gå ifrån arbetet för att delta på föräldrautbildningar på Mödravårdscentralen. Mannen har rätt att vara ledig vid förlossningen samt 10 dagar framåt. Föräldrapenningen kan personer ansöka om på samma dag man vill ha ersättning för.

Att tänka på som arbetsgivare

Föräldrapenning ges från Försäkringskassan och det är alltså inget som du som arbetsgivare måste betala. Kvinnan ansöker om detta via Försäkringskassan genom att lämna in ett moderskapsintyg när hon är gravid som hon får från Mödravårdscentralen. Man kan göra detta samma dag som man önskar ta ut ersättningen.

Förkortad arbetstid

En anställd som inte vill ta ut sin föräldrapenning har ändå rätt att korta av den normala arbetstiden med en fjärdedel om personen vill. Detta gäller innan barnet har fyllt 8 år men i vissa kollektivavtal har man också rätt till förkortad arbetstid fram tills dess att barnet fyller 12 år.

Krav

Det är viktigt att de anställda meddelar arbetsgivaren minst 2 månader i förväg innan de önskar ta ut föräldraledighet och föräldrapenning. De ska också göra klart hur länge ledigheten ska pågå. Ett viktigt moment är också att arbetsgivaren måste lämna en inkomstförfrågan till Försäkringskassan för att den anställde ska ha rätt till föräldrapenning.