Daglön är en fast beräknad inkomst per dag – antingen kalenderdag eller arbetsdag. Den betalas då ut per dag istället för t.ex. månadslön som avser en kalendermånad. Daglön brukar betalas ut när anställningstiden är en del av kalendermånaden eller om det sker en förändring av månadslönen under kalendermånaden. Visstidsanställningar brukar ofta innebära daglön.

Kalenderdag eller arbetsdag

Hur man beräknar daglönen skiljer sig en smula åt om det rör sig om beräkning av kalenderdag eller arbetsdag. Formlerna är då:

Kalenderdag: månadslön*12/365

Arbetsdag: månadslön*12/260

Daglönen kan både betalas ut under intjänandemånaden eller månaden efter. För tjänstemän brukar det första systemet gälla och för kollektivarbetare kan daglönen betalas ut månaden efter intjänandemånad.

Daglön: sammanfattning

Daglön

Daglönen är både pensionsgrundande, semestergrundande, Fora-grundande samt sjukpenninggrundande. Den kan också vara grundande för olika fackavgifter samt arbetstidsförkortning.

  • Daglön är den fasta beräknade inkomsten som avser kalenderdag eller arbetsdag
  • Utbetalningen kan ske både samma månad och månaden efter intjänandemånad
  • Daglönen är grundad på sjukpenning, pension, och sociala försäkringar mm.
  • Redovisningen bör vara ”kontant bruttolön”

Redovising av daglön

Redovisningen av en daglön ska nedtecknas som ”kontant bruttolön” i bokföringen. Du som arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter enligt vad som gäller för den anställde. Även avdrag för preliminärskatt ska göras enligt skattetabellerna. Det är således i stort sett samma villkor som gäller för en daglön som för en månadslön, beträffande avdrag.

Kontrolluppgifter för daglön

I kontrolluppgiften redovisas daglönen som ”kontant bruttolön” och skatten som dras av redovisas som ”avdragen skatt”. Den nettolön som den anställde får, sker på samma premisser som en månadslön, dvs nettolönen utgör den lön som uppstår när skatt, avgifter och andra ersättningar dragits av. Dock kan det ske avvikelser vid löneregistreringen.

Löneregistrering för daglön

När daglöner löneregistreras ska dessa redovisas med kvantitet i dagar, det belopp i gällande valuta samt i à-pris. De timmar som avser utfört arbete använder en egen löneart i löneprogrammet och som tidigare nämnt blir beloppet ”kontant bruttolön”.

Både arbetstiden och beloppet är semesterlönegrundande och ska registreras som sådant.

Fördelar och nackdelar med daglön

En daglön kan också beräknas som timlön. Inom en del kollektivavtal förekommer dock inte timanställningar utan där är det andra anställningsformer som gäller. Fördelen för arbetsgivaren med timlöner och i vissa fall daglöner, är att vederbörande endast infinner sig när vissa arbetsuppgifter behöver utföras, vilket skiljer sig åt från månadslönernas arbetare.

Visstidsanställningar

Visstidsanställningar är förekommande inom många avtalsområden och då kan lönen räknas om till timlön eller daglön. Visstidsanställningar kan variera i längd men det finns de som sträcker sig kortare än en månad och där är daglön en vanligt förekommande löneform. Dock finns det saker som de anställda bör se över.

Semesterersättning vid daglön

En sak att inte missa är att även om daglönen är semestergrundande så kan det vid vissa visstidsanställningar vara så att arbetsgivaren inte vill att den anställde ska ta ut semester. Detta gäller de anställningar som varar högst i tre månader. Istället ska semesterersättning betalas. Denna betalas ut förutom lönen med ett specifikt belopp.