BonuslönBonuslönen är en rörlig lönedel och betalas ut till anställda i samband med prestationer på arbetet. Om en anställd har skött sig anmärkningsvärt kan en bonuslön således bli en självklarhet. Företagen har olika bonussystem vilka avgör hur beloppen eller utbetalningsdatumen ser ut. Ofta är det dock anställda i lite högre positioner som tar del av bonuslöner.

Bonussystem

När en bonuslön delas ut brukar företagsledningen använda sig av en procentsats beroende på hur stor omsättningen har varit under året. Det kan också baseras på en vinstperiod, varpå en bonus kan betalas ut när företaget vill, dock oftast i början/slutet av året. Man fördelar sedan bonusen på de anställda som omfattas av systemet.

Bonuslön sammanfattning

Bonuslöner är en win-win situation för både företag och anställda. Den uppmuntrar anställda till högre prestationer och företaget går med vinst.

  • Bonuslönen är prestationsbaserad och delas ut till anställda enligt ett bonussystem
  • Den omfattas av en procentsats som beskriver vinst eller omsättning i företaget
  • Bonuslönerna fördelas på ett visst antal anställda

Registrera bonuslön

Ett bonussystem är till för att ge anställda motivation att arbeta mer och dra in mer vinst till företaget. Dock är det väsentligt att det uppmuntrar till rätt ändamål så att inte fusk uppkommer för att anställda och chefer enbart ska roffa åt sig en del av kakan. Även registrering ska gå rätt till.

Regler

En bonuslön ska registreras vid löneregistreringen den aktuella månaden med ett enskilt belopp utöver den vanliga lönen. Arbetsgivaren måste också betala arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på bonuslönen. I de få fall som bonuslön betalas ut per månad måste skatteavdragen göras enligt Skatteverkets skattetabeller. I slutändan kan således bonuslönen bli rejält mycket mindre för den anställde.

Utbetalning

När bonusen betalas ut kan variera från företag till företag men oftast är det en gång om året och inte sällan i början eller i slutet av året. Oftast sker den utbetalningen när företagsledningen har gjort en analys av de prestationer som åstadkommits och fastställt dessa. En bonuslön är en kontant bruttolön som inte är semesterlönegrundande.

Fördelar och nackdelar med bonuslön

Flertalet anställda uppskattar bonuslönerna eftersom de känner sig uppskattade och viktiga på arbetsplatsen. En bonuslön ger också extra klirr i kassan även om det dras av både skatt och arbetsgivaravgifter på den. Den stora fördelen är att den uppmuntrar både chefer och anställda att prestera mer på arbetet.

Inte semesterlönegrundande

Det som dock kan vara lite knepigt att förstå med bonuslönen, är hur den fungerar. Som tidigare nämnt är den inte semesterlönegrundande då kompensationen för semesterlön normalt ingår i bonuslönen. Denna räknas nämligen som en kontant bruttolön och har inte samma fördelar som en vanlig lön. Dock finns det många fördelar med den.

Andra fördelar

De fördelar som en bonuslön ändå för med sig förutom att den uppmuntrar till hårt arbete, är att den både är pensionsgrundande, sjukpenninggrundande, tjänstepensionsgrundande samt ger andra sociala ersättningar som erhålles från Försäkringskassan. Bonuslönen kan också vara grundande för fackliga avgifter och arbetstidsförkortning. Ibland betalas då dessa avgifter in direkt till fackorganisationen, enligt deras krav.