Lön kallas den ersättning som betalas ut i utbyte mot arbete, eller mot beredskap att utföra arbete. Som företagare måste du informera dina anställda om lönen, samt när den betalas ut. Så länge du inte är bunden till något kollektiv- eller hängavtal kan ni komma överens om vilken lön som helst.

Lön vid kollektivavtal

Om du är bunden vid kollektiv- eller hängavtal kan det finnas speciella bestämmelser som du måste ta hänsyn till när du sätter lönen. Det kan till exempel handla om minimilöner eller ersättningar av olika slag. Stadgarna i kollektivavtalen bör finnas tillgängliga för dina anställda inför diskussioner gällande lönen.

Att tänka på vid löneutbetalningLöneutbetalning

Det finns mycket information att beakta inför en löneutbetalning:

 • Hur man gör rent praktiskt, steg för steg
 • Vilka avtal företaget har
 • Hur lönebesked utformas
 • Löneutbetalning för olika löneformer
 • Löneutbetalning vid semester
 • Löneutbetalning vid sjukdom
 • Förmåner och beräkningar
 • Vad Skatteverket kräver för information i form av deklaration och kontrolluppgifter

Steg för steg vid löneutbetalning

Första gången du ska betala ut lön kan det vara bra att följa en punktlista.

 • Registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket
 • Samla in anställdas preliminärskatteuppgifter
 • Beräkna lönerna och skapa lönebesked
 • Beräkna arbetsgivaravgifter på förmåner och lön
 • Lämna in skattedeklaration till Skatteverket
 • Betala ut lön till dina anställda
 • Betala skatt och arbetsgivaravgifter

Lönebesked

Till varje löneutbetalning måste du bifoga ett lönebesked. Det ska innehålla information om personuppgifter, tid för löneutbetalningen, på vilket sätt lönen betalas ut, bruttolönen (beloppet före skatt), storleken på skatteavdraget (i kronor och i procent) samt nettolön (beloppet som faktiskt utbetalas). Du kan också inkludera information som gäller semester, förmåner och övriga ersättningar.

Löneutbetalning för olika former av lön

De flesta anställda i Sverige har månadslön, men det finns flera andra löneformer såsom timlön, rörlig lön, ackord och provisionslön. Som arbetsgivare kan du själv bestämma om du vill betala ut lön samma månad som den tjänas in, eller i månaden efter. Vid betalning under intjänandemånaden får de anställda förskottslön.

Löneutbetalning med semesterlön

Semesterlönen ska räknas med i löneutbetalningen i samband med betald ledighet. Vid beräkning av storleken på semesterlönen kan du välja två tillvägagångssätt – samma-löne-regeln eller procentregeln. Om en anställd slutar, men har semester kvar att ta ut, ska semestern betalas ut i form av semesterersättning. Semestervillkoren ska framgå i anställningsavtalet.

Löneutbetalning med sjuklön

Från kalenderdag 2 till 14 under en sjuklöneperiod är det du som företagare som står för sjuklöneutbetalningen. Dag 1 är en karensdag och då ska du inte betala ut någon sjuklön. Dag 8 krävs ett läkarintyg för att få fortsatt sjuklön, och dag 15 kontaktar du Försäkringskassan och anmäler din anställde som fortsatt sjuk.

Bra att veta om löneutbetalning

Det finns två begrepp som kan vara bra att fördjupa sig lite extra om när det kommer till löneutbetalning:

 • Förmåner – när en anställd byter ut en del av lönen mot en förmån kallas det löneväxling.
 • Kontrolluppgift – varje år måste du lämna kontrolluppgift för löneutbetalningarna till Skatteverket.