När man som företagare och arbetsgivare räknar ut de anställdas löner så rekommenderas ett löneprogram i datorn som på bästa och effektivaste sätt har koll på alla avdrag, ersättningar och löner för varje enskild anställd. Löneprogrammen har också de olika lönearterna med respektive formler som gör att allt kan beräknas snabbt.

Exempel på löneprogram

Idag finns ett enormt utbud av löneprogram. Om man som arbetsgivare är van vid ett eget, så kanske det känns onödigt att byta och eftersom även kollektivavtalen spelar in här så är vissa löneprogram mer uppskattade än andra. Exempel på löneprogram är Visma, Fortnox samt olika former av Lön (Lön Proffs, Lön Start mm.)

Löneprogram sammanfattning

Löneprogram

Löneprogram finns i alla möjliga varianter, allt från nybörjarprogram till riktiga proffsprogram med alla tänkbara funktioner.

  • Ett löneprogram gör alla typer av löneberäkningar baserade på avdrag, ersättningar, semesterlöner, lagar och regler mm
  • Det finns en uppsjö av löneprogram för företagare
  • Löneprogrammen inkluderar de olika lönearterna som främst består av tresiffriga koder
  • Löneprogrammen är oerhört tidsbesparande

Vad ingår i löneprogrammet?

Det finns som sagt en rad aspekter vad gäller löneprogram. Löneprogrammet används kort och gott för att registrera de anställdas löneutbetalningar, skapa kontrolluppgifter, göra upp underlag för redovisningar om skatter, skapa en journal för övertidsarbete och mycket mer. Eftersom kollektivavtalen har många regler och rekommendationer, behövs ett utförligt löneprogram.

Lönearterna

En löneart är egentligen en lönekod med ett enklare namn. Ofta består dessa av koder med tre siffror och har beräkningsformler för snabba uträkningar. Det löneartsregister som finns sammanfattat i ett löneprogram gör det enkelt för den löneansvarige att skapa rapporter för varje anställd och göra beräkningarna utan stora avvikelser.

Register

Löneprogrammet består till stor del av olika register; löneartsregistret (som tidigare nämnts), anställningsregister och ett transaktionsregister. Genom att sammanfoga dessa olika register och länka samman den information som tagits fram, kan mycket utförliga rapporter nedtecknas och sparar under lång tid framöver. Lönearter, anställningsnummer och bokföringskonton är alla kopplade till varandra på ett smart sätt.

Fördelarna med ett löneprogram

Som vi redan nämnt är ett löneprogram räddaren i nöden för många arbetsgivare eftersom all information finns samlad i ett och samma program. Löneprogram har också ackumulatorer som summerar värdena för alla anställda utifrån lönearterna och den sammankopplade löneregistreringen. Den största fördelen är att ett löneprogram underlättar administrationen i samband med lönekörningarna.

Skapa egna lönebesked

I de flesta löneprogram ges du samtidigt möjligheten att skapa dina lönebesked så som du vill ha dem. Dels finns det standardmallar att utgå från, men om du känner att du vill ha med ytterligare information så är detta fullt möjligt. Från löneprogrammet blir lönebeskeden enkelt e-post utan en massa onödigt pappersarbete.

Statistik

Det är inte bara företaget i sig som får stora fördelar med ett löneprogram. Informationen som skapas används samtidigt för statistik till SCB, Svenskt Näringsliv mm. Löneprogrammen är även lämpliga till att skapa kontrolluppgifter när året går mot sitt slut. Man kan också enkelt göra semesteravslut och få en automatisk beräkning av intjänade semesterdagar och lön.