Lönehanteringen omfattar alla aspekter kring lön och utbetalningar. Som arbetsgivare bör du göra en så pålitlig och utförlig lönehantering som möjligt och för det finns det en rad hjälpmedel. Rutiner, arbetsmetoder, rimlighetsanalyser samt olika kontroller gör att du på bästa sätt kan komma igång med en säker lönehantering. Det finns särskilda verktyg för detta.

Gör övningar

Det finns en rad verktyg på marknaden för att göra lönehanteringen så effektiv och kvalitetssäker som möjligt. SALK är ett exempel på ett sådant verktyg som också ger e-kurser och teori varvat med praktiska övningar som gör att du lättare förstår dig på hur det hela fungerar. Alla dessa verktyg hjälper dig utifrån dina förutsättningar.

Lönehantering sammanfattningLönehantering

Inom lönehantering behandlar man löneutbetalningar, avdrag, ersättningar mm, men man lär sig även om semesterlagen och andra moment som omfattar personalen.

  • Lönehantering är en viktig punkt för varje arbetsgivare
  • Det omfattar alla aspekter kring lön för de anställda
  • Lönehantering kan ske med olika verktyg
  • Att anlita en lönekonsult kan vara guld värt

Skaffa information

Lönehantering och löneadministration går hand i hand och är man själv inte lika insatt som man borde vara, kan man med fördel anlita en lönekonsult som förklarar alla viktiga moment. Det spelar ingen roll om ditt företag är litet eller stort, lönehantering är ett lika viktigt moment hos alla.

Lönehandbok

Även om man anlitat en expert på dessa frågor så är det väsentligt att man själv inte ligger på latsidan utan tar tillfället i akt och blir mer beläst på ämnet i fråga. Lönehanteringen och företagets policy kan enkelt förklaras för alla med hjälp av en lönehandbok och personalhandbok där alla lagar och regler står antecknade.

Skyldigheter

Det är av stor vikt att du som arbetsgivare känner till dina skyldigheter gentemot de anställda och gentemot lagen när alla punkter och moment ska sammanställas vid löneadministrationen. Eftersom lönerna är en av företagets största utgifter och ett viktigt område, fullt av regler, så måste du som arbetsgivare se till att det blir rätt.

Tips för lönehantering

Det första du bör göra är att skaffa dig ett bra löneprogram som har alla funktioner som krävs. Manuell handpåläggning är ofta tidsödande och tråkigt och felinmatningar och avvikelser är vanligt förekommande. Genom ett effektivt löneprogram räknas allt ut och det blir lättare för alla att hålla koll på regelverk samt andra moduler.

Sätt riktlinjer

För att kvalitetssäkra lönehanteringen ännu mer, är det bra att ha klara riktlinjer om vad som gäller på företaget. Genom att redovisa för de anställda hur systemet bör organiseras och vikten av tidsrapporteringar mm, så frigörs också mycket av den onödiga administrativa tiden. Ta med så mycket information som möjligt redan i anställningsavtalet.

Olika faktorer

Ge inte ditt företag onödig huvudvärk genom att inte läsa på om allt vad löneadministration innebär. Håll koll på sjuklön, semesterersättningar, lagar, anställdas kostnader, tjänstledighet, kollektivavtalets bestämmelser samt ta dig tid att begrunda olika löneprogram. Tänk på att även löneansvariga kan vara frånvarande så en gedigen kunskap om ämnet är att rekommendera.