I samband med löneutbetalningar bör också ett lönebesked delas ut. Lönebeskedet består av en lönespecifikation som då skickas ut av arbetsgivaren till den anställde. I detta framkommer det många viktiga punkter så att den anställde ska ha koll på vilka utgifter och ersättningar som betalats ut till personen respektive in till Skatteverket, samfund osv.

Punkter

I lönebeskedet står det klart och tydligt vad bruttolönen uppgår till, vilka traktamenten som förekommit, nettolönen efter inbetald preliminär skatt samt ibland tjänstepension. Även semestertillägg, komptid, ob-ersättning samt sjukersättning står på lönebeskedet. I vissa fall kan arbetsgivaren utelämna saker som inbetald tjänstepension men om man bemödar sig att anteckna det, uppskattas det vanligtvis av de anställda.

LönebeskedLönebesked sammanfattning

Det är viktigt att de anställda får ett lönebesked, i annat fall kan de tro att det rör sig om svartjobb.

  • Lönebeskedet kommer i samband med lönespecifikation samt utbetalning
  • I det kan man se alla ersättningar, brutto-och nettolön, sjukavdrag, pension m.m.
  • Ett lönebesked är också till för att visa att allt sker på laglig väg

Tryckta vs e-lönebesked

I den digitala tid vi nu lever i, har den allt mer och mer börjat ske via nätet. På detta sätt blir det enklare och mindre papper förbrukas. Det finns färdiga mallar att ladda ner om du vill fylla i dina lönebesked för hand men det vanliga är numera att man gör dem digitalt.

Via banken

De flesta har idag en internetbank och/eller tillgång till sitt digitala bankkontodygnet runt. Om dina anställda får ett e-lönebesked är det bara att logga in med e-legitimation på den bank man har sitt lönekonto knuten till och titta på de besked man är intresserad av. Vanligen sparas dem också i 18 månader.

E-lönebesked

Det är egentligen ingen skillnad på tryckta och digitala lönebesked – informationen är densamma. Det finns också många fördelar med e-lönebesked då den anställda kan komma åt det vart än i världen denne befinner sig. Dessutom går det fortare med den utdelningen än med förtryckta. E-lönebesked är ett mycket miljövänligt alternativ. Dock har strängare regler införts.

Regler kring lönebesked

Från och med maj 2018 har strängare regler tillämpats vad gäller personuppgifter och därmed också hur lönebesked hanteras över nätet. Distribution av löneuppgifter via e-post är en del som ska ses över. Arbetsgivare är personuppgiftsansvarig enligt PUL och blir därmed också ansvarig om vissa personuppgifter hamnar i orätta händer.

Kollektivavtal

Om en arbetsgivare har tecknat kollektivavtal så brukar det emellertid stå skrivet när lönebeskedet skall finns hos de anställda. Datumet när lönebeskedet ska skickas ut varierar mellan olika kollektivavtal och helst ska det ske så nära inpå löneutbetalningen som möjligt. I kommuner och landsting brukar det vara annorlunda än i tjänstemannaföretag och dylikt.

Krav

En arbetsgivare har egentligen inget lagligt krav på sig att skicka ut lönebesked även om de flesta faktiskt gör det. Det finns heller ingen bestämt datum när beskeden ska skickas ut såvida inte detta framgår i kollektivavtalet. Eftersom lönebeskedet är ett slags kvitto på utfört arbete så är det dock viktigt att de finns.