Lön är den summa pengar som betalas ut till antingen de anställda på företaget eller den summa man som företagsägare tar ut själv. Det finns flera olika former av löneutbetalningar och den vanligaste är månadslönen. Utbetalningsdatumen kan skilja sig åt men i Sverige är det oftast den 25 varje månad.

Rörliga löner

Om en anställd är timanställd kan en timlön betalas ut. En annan form av lön är rörlig lön varav ackord är en av dessa. Ackord innebär att den anställde blir betald utifrån hur många arbetsmoment eller tillverkade enheter denne har gjort. Även provision är en rörlig lön som har ett samband med företagets resultat/omsättning.

Lön sammanfattning

  • Lön betalas ut till anställda för utfört arbete.
  • Olika typer av löner är månadslön, timlön, provision, ackord m.m.
  • Vid löneutbetalningen ska ett lönebesked delas ut.
  • Utbetalningsdag finns i anställningsavtalet.
  • I kollektivavtalen finns regler beträffande minimilöner och andra ersättningar.
  • Arbetsförmedlingen har ett flertal anställningsstöd som gör att arbetsgivare kan få ersättning för en del av lönen.

Inför löneutbetalningen

LönNär du som arbetsgivare ska betala ut dina anställdas löner, ska även ett lönebesked tilldelas. Detta lönebesked ska innehålla en mängd punkter som den anställdes personuppgifter, datum för löneutbetalning, bruttolön, nettolön, skatteavdrag osv. I beskedet ska även framkomma information om semesterlön, semesterdagar samt andra eventuella utbetalningar som den anställde har rät till.

Utbetalningsdatum

Det vanligaste datumet för ett företag att betala ut löner, är den 25:e varje månad om den anställde erhåller månadslön. Dock finns det ingen lag som säger att det måste vara detta datum. Utbetalningsdatum skall alltid framkomma i anställningsavtalet och kan därmed inte ändras i efterhand. Om utbetalningsdagen sker en helgdag, finns vissa regler.

Helgdagar

Om månadslönen normalt ska betalas ut den 25:e och utbetalningsdatumet är en helg, måste man titta på anställningsavtalet. Står det ”senast den 25:e” ska pengarna betalas ut bankdagen innan. Om det bara står ”25:e” kan arbetsgivaren betala ut lönen nästkommande vardag. Lönen som betalas ut är summan som den anställde har tjänat in månaden innan.

Minimilöner och ersättningar

Om du som arbetsgivare tecknar kollektivavtal, vilket vanligtvis brukar rekommenderas, ska det finnas information om minimilöner och andra typer av ersättningar i avtalet. På det viset kan du som arbetsgivare inte utnyttja dina anställda genom att ge dem en alltför låg lön. Du som anställer någon genom Arbetsförmedlingens anställningsprojekt, måste också följa detta.

Arbetsförmedlingen

Om en person som du anställer har varit inskriven på Arbetsförmedlingen under en viss tid, kan denne ha rätt till anställning hos dig, varpå du får en ersättning av Arbetsförmedlingen varje månad. Exempel på detta är nystartsjobb, instegsjobb och särskilt anställningsstöd som innebär att ditt företag får ekonomiskt hjälp under tiden din anställde är hos dig.

Skattefria ersättningar

Vissa ersättningar som du tilldelar din anställde, kan vara skattefria om de inte överstiger schablonbeloppen. Det kan röra sig om traktamenten som är olika kostnader som du måste bidra med om dina anställda t.ex. reser i arbetet och måste betala mat, uppehälle, övernattningar, bilresor osv. Detta är en ersättning vid sidan om den vanliga lönen.