Tjänstepensionen är den del av pensionen som kommer från den del som arbetsgivaren betalar in varje månad. Idag har ungefär 9 av 10 tjänstepension i Sverige. Dock betalas tjänstepension inte ut av vissa företag och det är viktigt att detta framgår i anställningsavtalet när du anställer en ny person.

Vad är tjänstepension?

En anställds pension består av ett flertal delar. Nästan alla har förmånen att få tjänstepension från sin arbetsgivare via kollektivavtalet. Förutom tjänstepensionen kommer även den allmänna pensionen in i bilden. Du som arbetsgivare kan göra upp om tjänstepensionen, antingen med medarbetaren eller med fackförbundet som ingår i kollektivavtalet.

Tjänstepension sammanfattningTjänstepension

De som inte har tjänstepension brukar vara tvungna att spara istället. Ett bra riktmärke är 4,5 % av lönen.

  • Tjänstepension är en del av lönen som betalas av arbetsgivaren.
  • Det är säkrare för den anställde att ha en tjänstepension då den totala pensionen blir högre.
  • Den anställdes tjänstepensionen är inkomstgrundande.
  • Tjänstepensionen är tidsbegränsad.

Viktigt med tjänstepension

Tjänstepensionen är en viktig del av pensionen senare i livet och är något som arbetsgivare ofta är införstådda med. Dock finns det inga krav på att den måste vara med. Om man som arbetsgivare tecknar kollektivavtal så är tjänstepensionen med all sannolikhet inbäddad i avtalet men det finns flera olika former av tjänstepensionslösningar.

Ger mer inkomst

Fördelarna med tjänstepension för de anställda är att de senare får mer pengar att leva för när pensionsåldern närmar sig. Om en anställd endast har den allmänna pensionen att se fram emot så kan det bli knapert för personen på ålderns höst och därför är det många som begär tjänstepension från arbetsgivaren.

Grunder

Det är ett par aspekter som bestämmer hur stor tjänstepensionen kommer att bli. Dels beror det på den anställdes eller den egna företagarens inkomst och dels beror det på hur ung man är. Om man börjar jobba tidigt får man också en större del av pensionen som kommer att komma från tjänstepensionen.

Tips för företagare

Många arbetsgivare som tecknar kollektivavtal har tjänstepension i avtalet men de som inte gör det kan välja att betala tjänstepension eller avstå från det. Tjänstepension är också något som kan förhandlas i löneavtal eller när en löneförhöjning sker. Så var beredd på att dina anställda tar upp det om du inte erbjuder det.

Rekommendationer

Om en person sparar till sin tjänstepension själv så brukar 4,5 % av lönen upp till ca 39 000 kr gå till tjänstepension. Samma gäller vid anställning. De som tjänar över denna summa kan få upp till 30 %. Anställda kan själva räkna ut hur mycket som betalas in men detta kan också framkomma på lönebeskedet.

Tjänstepension på lönebeskedet

De flesta anställda skulle gärna vilja veta hur mycket som avsätts till tjänstepension varje månad men faktum är att det är endast ca 10 % som faktiskt meddelar det via det månatliga lönebeskedet. Detta är inget tvång, men kan vara skönt för dina anställda att veta trots allt.