När en anställd använder sin egen bil eller en förmånsbil i tjänstgöring under arbetstid så ska denne ha ersättning för den sträcka som körts. Detta kallas för milersättning och är ett traktamente som den anställde erhåller. Han eller hon kan då ersättas med hela eller delar av kostnaden som har lagts ut i samband med körningen.

Schablonbelopp

Det belopp som ska ges till föraren beror på dels omfattningen av tjänstekörningen men också andra aspekter som är till för att specificera behovet av bil i tjänst. Man ska också veta att det existerar schablonbelopp vid milersättning. Under en viss gräns är det skattefritt och över gränsen ska skatteavdrag göras.

Milersättning sammanfattning

Milersättning

Den skattepliktiga ersättningen över schablonbeloppen gäller både arbetsgivaren och föraren.

  • En anställd som använder privat bil eller förmånsbilar i tjänst ska ersättas med ett visst belopp
  • Det finns gränser när denna är skattefri respektive skattepliktig
  • Schablonbeloppen är 18,50 kr/mil för egen bil och 6,50 eller 9,50 kr/mil för förmånsbil
  • Föraren måste alltid föra en körjournal

Regler

Det är viktigt att den anställde för en körjournal som ligger till grund för ersättningen. Att denne gör det är företagets ansvar. Man måste också hålla reda på schablonbeloppen, dvs 18,50 kr/mil för egen bil och 6,50 kr/mil för förmånsbil om den går på diesel. För förmånsbilar som går på annat drivmedel är det 9,50 kr/mil.

Utbetalning

Utbetalning av milersättningen bör vanligtvis ske varje månad när lönen är på väg. Samtidigt måste föraren alltid föra en körjournal som visas upp och redovisas för arbetsgivaren. Detta ska också göras per månad så att det inte blir några förskjutningar och alltför långa tider mellan utbetalningarna. Milersättningen står på lönebeskedet.

Körjournal

En körjournal ska innehålla information som körsträcka, tankningar, start och stopp samt anledningen till resan. En körjournal behöver idag inte föras manuellt utan finns att köpa som digitala, elektroniska instrument som är lätta att hålla reda på. Man kan givetvis också ladda ned en mall från nätet om man vill anteckna för hand.

Olika former av milersättning

En arbetsgivare kan använda sig av flera former av milersättning. Det kan exempelvis bero på hur väl man anser att behovet är att en anställd ska köra med sin privata bil i tjänsten. Det har också att göra med hur körprofilen kan se ut. Man brukar då tala om fyra alternativ för milersättning.

Fyra alternativ

De fyra alternativen som brukar fastställas på ett företag är differentierad milersättning, fast milersättning, halvfast milersättning – och rak milersättning, vilken också är vanligast. Rak milersättning betyder att ersättningen för varje mil är lika stor och fördelarna här är att administrationen är mycket enkel. Det uppstår alltså inga marginalsprång som det gör vid exempelvis differentierad milersättning.

Halvfast, fast och differentierad

Den halvfasta är en klumpsumma som betalas ut med lönen varje månad och ska ersätta alla eller delar av den fasta kostnaden för körningen. Fast milersättning ska omfatta alla mil och är vanligast för små företag att använda sig av. Den differentierade milersättningen är grundad på den anställdes årliga körsträcka i tjänst.