Kontrolluppgifter är den information som lämnas in till Skatteverket om de anställdas inkomster och förmåner. Tidigare gällde reglerna att föregående års kontrolluppgifter lämnades senast den 31:a januari det innevarande året. I juli 2018 kommer en stor förändring då systemet ersätts med månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå. Anställda ska varje månad kunna se vad företaget rapporterat.

Varför används kontrolluppgifter?

Företagare måste lämna korrekta uppgifter om anställdas inkomster och förmåner, eftersom det påverkar både de anställda och företaget. Skatteverket använder informationen som grund för inkomstdeklarationer. Felaktiga uppgifter kan förändra den pensionsgrundande inkomsten och göra den felaktig, alternativt leda till att anställda inte får en automatiskt tillgodoräkning när det gäller avdragen skatt.

SammanfattningKontrolluppgifter

  • Kontrolluppgifter är information om anställdas inkomster och förmåner.
  • Lämnas till Skatteverket via e-tjänst, filöverföring eller på pappersblanketter.
  • Kontrolluppgifter bör alltid noggrant kontrolleras så att de är korrekta.
  • I juli 2018 påbörjas en förändring av systemet.
  • En månatlig arbetsgivardeklaration på individnivå införs.
  • Nya systemet kommer leda till ett effektivare arbete för myndigheter och bättre insyn för arbetstagare.

Stämmer kontrolluppgifterna?

Skatteverket kontrollerar att informationen som lämnas i kontrolluppgifterna angående lön, förmåner och avdragen skatt överensstämmer med det som senare lämnas i skattedeklarationerna. Arbetsgivaren riskerar att fastna i deras kontroller om det finns skillnader. Därför bör man alltid som företagare dubbelkolla att alla uppgifter som lämnas verkligen är korrekta.

Olika sätt att lämna kontrolluppgifter

Skatteverket har skapat en e-tjänst som är det enklaste sättet att lämna kontrolluppgifter för mindre företag. De fylls i direkt på webbsidan. Innan de lämnas in finns möjlighet att granska uppgifterna och efter inlämning får man kvittens. För större företag tillhandahålls en tjänst för filöverföring för stora mängder uppgifter.

Kontrolluppgifter kan lämnas på papper

Det mest traditionella sättet att lämna uppgifterna är fortfarande att använda blanketter. När de lämnas på papper ska alltid blanketten Sammandrag, Kontrolluppgifter (SKV 2304) finnas med. Sammandraget ska vara undertecknat av en kontaktperson hos arbetsgivaren. Om du lämnar kontrolluppgifter elektroniskt behöver du inte lämna ett sammandrag på papper.

Systemet med kontrolluppgifter på väg att förändras

Anledningen till att Skatteverket förändrar systemet är i huvudsak att öka insynen för arbetstagarna och även skapa en sundare konkurrens. Några viktiga mål var att kravet på rapportering inte skulle skilja sig åt mellan olika anställda. Den kanske största utmaningen med månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå är att hålla nere administrationen.

När träder förändringarna i kraft?

Den 1:a juli 2018 träder förändringen i kraft för alla företag som för personalliggare och som har fler än 15 anställda. För övriga företag gäller istället datumet 1:a januari 2019. Enligt det nya systemet ska arbetsgivardeklarationen på individnivå lämnas till Skatteverket senast dag 12 i den månad som följer utbetalningen av lönen.

Finns några fördelar med nya systemet?

Även om arbetet ser ut att öka på kort sikt för löneadministratörer spår man att det i längden kommer innebära stora fördelar. Viktiga myndigheter och instanser som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan slipper kontrollera lön, förmåner och skatt med arbetsgivare. Istället kan de få korrekt och uppdaterad information direkt från Skatteverket.