En arbetsgivardeklaration är väsentlig för att Skatteverket ska få en uppgift om de skattepliktiga utgifter som du som arbetsgivare har haft för dina anställda på företaget. Den ska fyllas i varje månad och ska innehålla en rad olika uppgifter om lön och ersättningar, avdrag m.m. som varje anställd omfattas av.

Uppgifter

De uppgifter som ska förekomma på arbetsgivardeklarationen är bl.a. bruttolöner, avdragen preliminärskatt, förmåner samt olika kostnadsavdrag som traktamenten o s v. Det är liknande information som finns på varje anställds lönebesked. Minsta belopp som ska redovisas i en arbetsgivardeklaration är 1000 kr per månad – summor under detta belopp behöver inte beskattas.

Redovisningar för äldreArbetsgivardeklaration

Man behöver inte redovisa ersättningar för personer födda 1937 eller tidigare men däremot ska skatteavdrag göras.

  • Arbetsgivardeklarationen ska fyllas i varje månad och skickas till Skatteverket
  • I den står alla utgifter du haft för varje anställd
  • Arbetsgivardeklarationen ska vanligtvis lämnas in den 12:e varje månad (två ggr/mån om beskattningsunderlaget ligger över 40 milj. kr.)

Detta ingår i arbetsgivardeklarationen

Det finns en rad punkter som ska redovisas i en arbetsgivardeklaration. Arbetsgivaravgifter är en av dessa. Avgifterna varierar beroende på när dina anställda är födda då den procentuella andelen blir mindre ju äldre personerna är. Den tillfälliga regeln Växa-stöd kom 2017 och gäller till 2021. Den innebär sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare.

Löner och utgifter

De anställdas bruttolöner ska alltid framkomma på en arbetsgivardeklaration. I bruttolönen ingår alla ersättningar och den grundlön som den anställde har. Ersättningar som nämns kan vara traktamenten, milersättning, avsättningar till vinstandelsstiftelser samt andra avdrag. Dessutom förekommer det ibland skattelättnader för vissa personer som kanske använder privata verktyg eller fordon i tjänst.

Försäkringskassan

När du gör din arbetsgivardeklaration är det viktigt att du inte förbiser vikten av att också rapportera till Försäkringskassan om dina anställdas sjuklönekostnad. Detta görs för att Försäkringskassan ska kunna bedöma huruvida du har rätt eller inte att få ersättning för höga sjuklönekostnader. Allt detta kan verka tidsödande och krångligt men är egentligen ganska enkelt.

Förenklad arbetsgivardeklaration

Visst kan det ibland kännas motsträvigt att sätta sig ned och göra arbetsgivardeklaration men detta är dock viktigt. Idag finns det dessutom program i datorn från olika företag som gör livet enklare för arbetsgivare. Det finns även något som kallas förenklad arbetsgivardeklaration och sträcker sig huvudsakligen till privatpersoner som betalat ersättning för privata tjänster.

Privata tjänster

Den förenklade arbetsdeklarationen kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida och fylla i när du som privatperson har anlitat något till att utföra ett specifikt arbete. Det gäller anlitade personer som inte erhåller F-skattsedel eller bedriver näringsverksamhet. Sysslorna kan röra sig om hushållsarbete eller s.k. ROT-arbete där speciella avdrag som motsvarar redovisad arbetsgivaravgift görs.

F-skattsedel

Det är dock viktigt att påpeka att en person som har den berömda F-skattsedeln, inte omfattas av detta avdrag. Om den anlitade har F-skatt är personen själv skyldig till att stå för inbetalningen av alla skatter och avgifter som räknas in. Du själv behöver således inte göra någonting annat.