Alla arbetsgivare måste deklarera lön till Skatteverket och detta görs genom arbetsgivardeklarationen. Den ska då innehålla alla uppgifter beträffande arbetsgivaravgifter, skatt och annat som ingår i den ersättning de anställda får från dig. Arbetsgivare måste registrera sig som sådana hos Skatteverket och deklarera varje månad såvida inte lön endast betalas ut någon enstaka månad/år.

Lön vid enstaka tillfälle

Om du istället bara anlitar en person då och då och kanske endast betalar ut lön eller arvode någon gång under året, behöver du inte deklarera lön övriga månader utan endast meddela Skatteverket detta innan det sker. Arbetsgivardeklarationen lämnas annars in en gång i månaden till Skatteverket när du samtidigt betalar in skatterna.

SammanfattningDeklaration

Arbetsgivardeklarationen ska vara inne hos Skatteverket den 12:e varje månad eller den 17:e under månaderna januari och augusti.

  • Lönedeklarationen ingår i arbetsgivardeklarationen.
  • Den ska redovisas för Skatteverket en gång i månaden.
  • Alla arbetsgivare måste deklarera lön.
  • Om lön endast betalas ut vid enstaka tillfälle om året, behövs ingen lönedeklaration göras övriga månader.
  • Anstånd går att söka.

Tillfälligheter inom lönedeklarationen

En arbetsgivare som tillfälligt betalar lön omfattar de som endast har en eller högst fem löntagare som inte arbetar kontinuerligt på företaget. Om man betalar tillfällig lön så ska man som vanligt deklarera lönen den 12:e i den månad som följer löneutbetalningen. Övriga månader lämnas då ingen lönedeklaration in. Detta kallas säsongsregistrering.

Anstånd

I vissa fall kan man som arbetsgivare få anstånd från Skatteverket, både med arbetsgivardeklarationen där lönerna ingår samt att betala in skatterna. Anstånd är när man ansöker om att skjuta upp betalningen till ett senare tillfälle. Dock ska man vara på det klara med att det då tillkommer en ränta.

Regler om anstånd

Vill du söka anstånd måste du först be om detta hos Skatteverket. Orsaker kan vara tillfälliga betalningssvårigheter som Skatteverket anser ha uppkommit av giltiga skäl. Man måste då bevisa att man kan betala in pengarna inom en mycket snar framtid innan anståndstiden gått ut och att du har vidtagit de åtgärder som krävs.

E-tjänster för deklaration av lön

Idag har den digitala tekniken medfört att arbetsgivare lätt kan deklarera sina anställdas löner direkt via nätet genom olika e-tjänster. Man kan då själv som arbetsgivare deklarera eller välja att gå via ett deklarationsombud eller en företrädare. Detta måste emellertid Skatteverket meddelas om i förväg. E-tjänster är en smart ersättning till pappersblanketten.

Fördel med e-tjänst

E-tjänsten finns på Skatteverkets hemsida och kan användas när man har registrerat sig som arbetsgivare. Vill man först testa sig fram har man möjlighet till detta redan innan man loggar in. Alla lämnade moms- och arbetsgivardeklarationer sparas i 7 år så du har möjlighet att gå tillbaka och begära omprövning eller läsa tidigare uppgifter.

Ladda ned från löneprogrammet

För att göra det än enklare kan du även ladda ned uppgifterna direkt från ditt löneprogram till deklarationen i e-tjänsten. Filen laddas då upp som xml-fil först. Har du inte möjlighet till detta fyller du i informationen självmant. Glöm inte att slutligen signera med din e-legitimation.