Lönekonsult

Stor efterfrågan på lönekonsulter

Att utbilda sig till lönekonsult har tidigare inneburit en yrkeshögskoleutbildning på 1,5 år. Nu finns ett annat alternativ, som tar betydligt kortare tid i anspråk. På samma sätt som programmerare, automationsingenjörer och redovisningsekonomer tidigare har utbildats på tolv veckor, genom så kallad accelerated learning, har nu turen kommit till de som vill arbeta som lönekonsulter.…

Bonusutbetalning

6 punkter att tänka på vid bonus

Det här med bonus, även kallat bonuslön, skapar ofta dilemman inom en organisation. Att belöna arbete med en bonus kan få medarbetarna att anstränga sig mer, vilket skapar tillväxt. Samtidigt är det ledningens uppgift att få medarbetarna att anstränga sig. Om de får bonus för att skapa tillväxt, vad är då anledningen till att de…

Semester

Vad vet du om semesterlön?

För många anställda står semestern för dörren. Vid denna tid på året uppkommer därför många frågor om semester och semesterlön. I den här artikeln går vi igenom några nödvändiga fakta om hur den svenska semesterlagstiftningen ser ut, och vilka rättigheter den ger löntagare och arbetsgivare. Den som har en tidsbegränsad anställning, exempelvis ett sommarjobb, undertecknar…

Motivationsskylt

Individuell lönesättning – fallgropar och tips

Individuell lönesättning handlar inte om hur pengar ska fördelas inom verksamheten utan om att medarbetaren ska ha rätt lön i förhållande till sin arbetsinsats. Faktorer som påverkar lönen, förutom bedömningen som görs av arbetsgivaren, är: Lönestrukturen i verksamheten Marknadsläget Lönekartläggning Kollektivavtal och lagar Bedömningen Medarbetarnas prestationer och resultat ska bedömas mot de mål och kriterier…

Lönesamtal

Den svåra konsten att sätta lön

Lönen är ett av de mest användbara styrmedel en chef har till sitt förfogande. Därför är det också viktigt att veta hur du gör för att använda detta på bästa sätt. På de flesta arbetsplatser är det individens prestation och kompetens som styr vilken lön hen får. Genom lönesättningen kan du uppmuntra till ökade arbetsinsatser…

Att tänka på vid lönekartläggning

Alla arbetsgivare i Sverige har skyldighet att göra en årlig lönekartläggning. Om företaget har fler än tio anställda ska arbetsgivaren även dokumentera lönekartläggningsarbetet. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Detta upplevs som skrämmande av många arbetsgivare, men behöver inte vara det. Att genomföra en lönekartläggning blir i de…