Karensavdrag

En av årets stora nyheter på löneområdet är att karensdagen ersätts av ett karensavdrag. Anledningen till detta är att anpassa reglerna efter de som arbetar obekväma tider, skift eller arbetsdagar med varierande längd. Med tidigare regler fanns det ingen begränsning i karensdagens längd, vare sig uppåt eller nedåt. Från och med 1 januari 2019 görs istället ett karensavdrag från sjuklönen. Avdraget motsvarar 20 procent av sjuklönen för en genomsnittlig arbetsvecka.

Karensavdrag för arbetsgivare

Om du är arbetsgivare innebär de nya reglerna att karensen ska beräknas på ett annat sätt än tidigare. Detta kan medföra att löneadministrationen måste förändras. Om ni har kollektivavtal kan dessa också påverka hur karensavdraget beräknas.

Karensavdrag ska inte göras vid fler än tio tillfällen under en tolvmånadersperiod.

För anställda

Det nya karensavdraget innebär att ett avdrag alltid görs med 20 procent av sjuklönen. De tidigare reglerna kunde innebära ett högre avdrag, eftersom avdraget gällde för samtliga arbetstimmar som återstod under dygnet, från det att sjukanmälan gjordes.

En konsekvens av de tidigare reglerna var att en anställd som blev sjuk under arbetstid kunde sjukanmäla sig sent, och därmed få ett lägre sjukavdrag. Med det ny karensavdraget spelar det ingen roll när under arbetsdygnet sjukanmälan görs, det görs samma avdrag i vilket fall.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig

Om du är arbetssökande eller föräldraledig dras karensavdraget från din sjukpenning när du sjukanmäler dig direkt till Försäkringskassan. Avdraget motsvarar då en hel dag med sjukpenning.

Om du arbetar deltid måste du även göra sjukanmälan till din arbetsgivare.

Om du är behovsanställd

Behovsanställda har inte rätt till sjuklön, vilket innebär att Försäkringskassan beräknar karensavdraget och drar pengarna från sjukpenningen. Karensavdraget blir 20 procent av den sjukpenning du beräknas få under en genomsnittlig kalendervecka.

Om du är företagare

Om du har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag bestämmer du själv hur många karensdagar du ska ha. Läs mer om detta här. Dessa regler förändras inte i och med de nya reglerna om karensavdrag, och du har kvar samma antal karensdagar som du har haft tidigare.

Om du däremot har ett aktiebolag räknas du som anställd i detta. Då gäller samma regler för dig som för andra anställda, och karensavdrag görs istället för avdrag för karensdag.

Vilka vinner och förlorar på karensavdraget?

KarensAnledningen till att reglerna för karens vid sjukdom förändrats är att göra systemet mer rättvist för de som arbetar oregelbundna tider, och kan ha arbetspass som är längre än åtta timmar, och sträcker sig över mer än ett kalenderdygn, kunde förlora mer pengar än de som arbetade åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan, utan att vara sjuka mer.

Det är också de med oregelbundna arbetstider, med långa och korta arbetspass om vartannat, som är de stora vinnarna på förändringen. Även andra anställda med koncentrerad arbetstid gynnas av reformen. Dessa grupper får ett lägre avdrag än tidigare.

Allra mest vinner troligen den som har flera arbetsgivare. Om du skulle ha arbetat tre dagar i rad, hos tre olika arbetsgivare, men blir sjuk, skulle du ha haft en karensdag hos varje, alltså totalt tre karensdagar.

Det finns också de som får ett högre avdrag än tidigare. Det gäller de som arbetar få timmar en dag. Blir de sjuka förlorar de 20 procent av sjuklönen för en genomsnittlig vecka, även om frånvaron är kortare.

En sjukperiod som börjat före 1 januari 2019, och fortfarande pågår, ska behandlas enligt de regler som gällde före 1 januari.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment