Kvinna i Bukarest

5 steg för mer jämställda löner

Sverige är ett land som berömmer sig för att vara jämställt, inte minst i arbetslivet. Men när det kommer till lönerna återstår mycket att göra. Endast hälften av de svenska tjänstemännen i privat sektor anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på deras arbetsplatser. För kvinnorna är andelen något lägre: fyra av…

Gigekonomi

Tänk på pensionen om du går över till gigjobb

Det talas mycket om gigekonomin i dessa dagar. Kortfattat innebär det att man, istället för att ha en arbetsgivare, arbetar som frilans för ett stort antal uppdragsgivare, och utför kortare uppdrag, så kallade gig. Det gäller dock att hålla koll på sina pensionspengar. När man inte längre har en arbetsgivare som gör inbetalningar till tjänstepensionen…

Effektivisera din lönehantering

Lönehantering kan vara tidsödande, men det är relativt enkelt att effektivisera processen. På detta sätt kan företaget frigöra en hel del tid. Nyckeln till detta är effektiva rutiner. Att administrera löner innebär, så fort ditt företag har en anställd eller fler, att du måste sköta följande: Betala ut lön varje månad Beräkna skatt på lönen…